Wydarzenia – archiwum od 2011

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 


 

OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA

Prezes ORŁ                  – Tadeusz Stokłosa

Wiceprezes ORŁ          – Stanisław Guziak

Sekretarz ORŁ              – Witold Pruchno

Członkowie:                  – Grzegorz Jachimiak

                                       – Ryszard Jeznach

                                       – Krzysztof Karolski

                                       – Kazimierz Kuligowski  

                                       – Krzysztof Kupniewski 

                                       – Andrzej Łapiński  

                                       – Jan Mierzejewski     

                                       – Wojciech Motylewski             

                                       – Kazimierz Nowakowski     

                                       – Karol Olesiński     

                                       – Jerzy Piechocki                

                                       – Tadeusz Pszczółkowski    

 

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

Przewodniczący           – Marek Zaborowski

Członkowie:                  – Waldemar Kulczakiewicz

                                       – Łukasz Kowalski

                                       – Konrad Panek 

                                       – Paweł Sokolnicki

                                       

 

 

OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI

Prezes OSŁ                  – Sylwester Brukman

Z-cy OSŁ:                      – Andrzej Popiołek             

                                      – Tadeusz Poreda               

                                      – Wojciech Skorupski        

Członkowie:                                  

                                      – Jacek Gackowski              

                                      – Marcin Kowalski             

                                      – Adam Kumorowski          

                                      – Dariusz Łyziński                

                                      – Andrzej Niewiadomski    

 

 

 

ZESPÓŁ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Okręgowy Rzecznik    – Adam Dobrogoszcz

Z-cy ORD:                     – Ryszard Tomaszewski

                                   – Krzysztof Wawrocki

                                   – Jerema Zieliński

 

 OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodniczący          – Bogumił Ślubowski

 Członkowie:                 – Krzysztof Jagodziński

                                    – Łukasz Kowalski

                                    – Mariusz Kuligowski

                                    – Bogdan Palmąka

                                    – Andrzej Tomaszewski

                                    – Stanisław Urbański

 

 KOMISJA SZKOLENIOWA

 Przewodniczący           – Stanisław Guziak

 Członkowie:                  – Jacek Banach

                             – Tomasz Guziak

                             – Ryszard Jeznach

                             – Krzysztof Kupniewski

                             – Krzysztof Leśkiewicz

                             – Jerzy Piechocki

                             – Grzegorz Piotrowski

                             – Witold Pruchno

                             – Witold Różycki

                             – Tadeusz Stokłosa

                             – Andrzej Tomaszewski

 

 KOMISJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 Przewodniczacy            – Józef Dydyna

 Członkowie:                   – Kazimierz Czajkowski

                               – Artur Falkiewicz

                               – Jacek Gackowski

                               – Beata Jankowska

 

 KOMISJA OCENY TROFEÓW

 Przewodniczący            – Krzysztof Leśkiewicz

 Członkowie:                   – Tomasz Guziak

                              – Waldemar Kulczakiewicz

                              – Mariusz Kuligowski

                              – Wojciech Nowicki

                              – Wiesław Pankowski

                              – Witold Pruchno

                              – Stanisław Urbański

                              – Marian Witeczek

 

 KOMISJA KULTURY I PROMOCJI

 Przewodniczący            – Andrzej Głowacki

 Członkowie:                   – Bogusław Bauer

                              – Paweł Dubielak

                              – Józef Dydyna

                              – Beata Jankowska

                              – Tadeusz Jankowski

                              – Krzysztof Karolski

                              – Krzysztof Potulski

                              – Stanisław Syperek

                              – Jan Wasiak

                                                – Monika Czerwińska
                                               Zbigniew Mitura

                                    

 

 

 

 

KOMISJA STRZELECKA

Przewodniczący              – Jacek Banach

Członkowie:                     – Marek Grzelak

                               – Ryszard Jeznach

                               – Kazimierz Nowakowski

                               – Wiesław Pankowski

                               – Grzegorz Piotrowski

                               – Przemysław Stasiniewski

                               – Marek Tarka

                               – Roman Wiliński

                               – Robert Witeczek

                               – Sławomir Wojciechowski

                               – Paweł Żółtowski

 

 KOMISJA KYNOLOGICZNA

 Przewodniczacy            – Tomasz Guziak

 Członkowie:                   – Grzegorz Grabowski

                               – Andrzej Kaszewski

                               – Przemysław Kupniewski

                               – Mariusz Kwiatkowski

                               – Wojciech Rosiewicz

                               – Zdzisław Trzciński

                               – Adam Zaborowski

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

Próby Polowe Wyżłów i Psów Małych Ras Myśliwskich

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      26 kwietnia br. w Słubicach, na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Petroponowa” w Płocku odbyły się Próby Polowe Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras.
Zgłoszono 7 wyżłów i 2 w klasie małych ras
 
W klasie wyżłów dyplom I°, lok. 1 przyznano dla WYŻŁA NIEMIECKIEGO KRÓTKOWŁOSEGO „HARFA” z Króliczego Dołka”
W klasie małych ras dyplom I°, lok. 1 przyznano dla PŁOCHACZA NIEMIECKIEGO „BEA z Miodowej Kniei”.Zdjęcie0172
 
     Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku niniejszym składa serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Petroponowa” w Płocku za bardzo dobre przygotowanie dzierżawionego terenu. Podziękowania powyższe przekazujemy na ręce Prezesa Koła Kol. Witolda Różyckiego i Łowczego Koła Kol. Waldemara Kulczakiewicza jak również dla Kolegi Grzegorza Grabowskiego.

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

    

   Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku niniejszym składa serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Petroponowa” w Płocku za bardzo dobre przygotowanie dzierżawionego terenu, na którym odbyły się Wiosenne Próby Polowe Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras w Piotrkówku k/Słubic.

 

Szczególne podziękowania przekazujemy na ręce Prezesa Koła Kol. Witolda Różyckiego za zaproszenie organizatorów do swojej siedziby i udostępnienie jej na biuro.

Najlepsze wyniki osiągnęły psy:

 

 

Wyżeł niemiecki krótkowłosy

URKE z Czarnego Dworu

Uzyskał dyplom  I° i  I lokatę

Wyżeł niemiecki krótkowłosy 

HRABI Anons

Uzyskał dyplom  I° i  II lokatę

 

Wyżeł niemiecki

BRONX z Hunadyho Parku

Uzyskał dyplom  I° i  III lokatę

Podsumowania i wręczenia dyplomów oraz nagród dokonał Sędzia Główny Jerzy Wieloch oraz Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski

 

     

                    Liga Ochrony Przyrody w Płocku doceniła role myśliwych 

 

 

    

      Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku w porozumieniu z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologiczne i Zarządem Okręgowym Ligii Ochrony Przyrody w Płocku zorganizował zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Płocka. W spotkaniu, które odbyło się 25.04.2012r w siedzibie regionalnego centrum uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 6, 17 i 21 w Płocku. Zajęcia poprowadził koordynator pan Sławomir Lipski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Hodowli ZO PZŁ w Płocku i członek WKŁ nr 328 „Trop” w Warszawie.

      Edukacja młodych miłośników przyrody dotyczyła zwierząt występujących na terenie Mazowsza. W oparciu o film „Zwierzęta Mazowsza” poznali biologię, tryb życia oraz zasady ochrony gatunkowej. Prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynatora pozwoliła zgłębić tajemnice myślistwa, łowiectwa, gospodarki łowieckiej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w lesie. Pan Sławek wyjaśnił, jak ważną rolę w kształtowaniu środowiska leśnego odgrywają koła łowieckie i myśliwi. Koła dzierżawią teren – obwód łowiecki, na którym prowadzą gospodarkę łowiecką. Dbają o czystość, dokarmiają zwierzynę w okresie zimy, rozmieszczają urządzenia łowieckie: paśniki, podsypy, lizawki, prowadzą nasadzenia drzew i krzewów, zajmują się hodowlą (w tym również introdukują) i ochroną zwierzyny.  Łowiectwo ma na celu m.in.  zachowanie równowagi w świecie zwierząt. Myśliwi polują tylko na nieliczne gatunki, szczególnie chore i osłabione  w określonych okresach polowań.

      Spotkanie w tak licznym gronie koordynatorzy wykorzystali również do promocji programu Łowca Polskiego – Ożywić pola – Rok Kaczki. Wykorzystując prezentację multimedialną przygotowaną przez dzieci i koordynator z ramienia szkoły – Panią Iwonę Grabowską, pan Sławek opowiedział o naszych wspólnych działaniach w roku sarny. Zachęcał nauczycieli do udziału podkreślając walory edukacyjne programu. Przez działania w terenie i zajęcia z myśliwymi dzieci uczą się ochrony środowiska, dbania o najcenniejsze zabytki przyrodnicze, szacunku dla pracy myśliwych, leśników, którzy troszczą się o nasze „zielone płuca.” Uczą się poprawnego obcowania z naturą, obserwowania jej, wyciągania wniosków z zaistniałych sytuacji, spędzania wolnego czasu z dala od technicznej cywilizacji na świeżym powietrzu.

      Spotkanie okazało się dość owocne, gdyż jedna ze szkół zgłosiła swoją chęć udziału w programie. Mamy nadzieję, że inne placówki po przemyśleniu, zapoznaniu się z regulaminem zgłoszą się do programu.

Iwona Grabowska

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Leszczynie Szlacheckim

 

 

 • K O N K U R S na najlepszego lisiarza

"  L I S I A R Z  2011/2012 "

 

     Zarząd Okręgowy w Płocku,  Komisja Hodowli i Ochrony Środowiska ogłasza konkurs na LISIARZA okręgu płockiego za sezon 2011/12. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie zaświadczenia o liczbie pozyskanych lisów na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym wydanym przez Prezesa i Łowczego Koła za sezon 2011/12 tj. od 01.04.2011 do 31.03.2012. Konkurs dotyczy obwodów w zasięgu administracyjnym PZŁ Płock. Zgłoszenia do 30.04.2011. Trzech myśliwych z najlepszymi wynikami otrzyma pamiątkowe medale a Lisiarz sezonu nagrodę w wysokości 500zł.

************

Działania dzieci, nauczycieli i  myśliwych z Okręgu Płockiego

w ramach akcji  OŻYWIĆ POLA

 

 

 

       W programie aktywnej edukacji ekologicznej Łowca Polskiego i ZG PZŁ „Ożywić pola” Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim  i myśliwi z okręgu płockiego uczestniczą od samego początku czyli od 2005 roku.

Wyróżniający się  uczniowie  w ramach działań poświęcili rocznie ok. 125 godzin. tj. 16 dni lekcyjnych co daje prawie 1 miesiąc w roku szkolnym, na zakładanie, pielęgnowanie i ochronę remiz śródpolnych, uczestniczyli w wielu zajęciach z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony środowiska. Poznali wiele nowych zagadnień związanych ze zwierzętami naszych pól, różnorodnością biologiczną. Samodzielnie wykonywali prace, rozwieszali plakaty dokarmiali zwierzęta. To wszystko zdaniem myśliwych pomoże młodym ekologom w dalszym rozwoju świadomości ekologiczno – łowieckiej.

Systematyczne praca przez cały rok przynosi wiele korzyści dla uczniów, środowiska przyrodniczego, jak też relacji – właściwego odbioru myśliwych przez opinię publiczną.

 

  

   W pierwszej edycji „Ożywić pola” uczniowie ze Szkoły w Leszczynie  wygrali zestaw komputerowy. W kolejnych edycjach „Ożywić pola – Rok kuropatwy i Rok bobra” docenione zostały walory plastyczne sprawozdań. W „Roku cietrzewia” Szkoła znalazła się w ścisłym gronie laureatów. Natomiast w jubileuszowym „Rok zająca” spośród 120 szkół biorących udział z całej Polski ta malutka szkoła okazała się najlepsza. Zajęli I miejsce i zdobyli nagrodę pieniężną w wysokości 10tys.

Kolejny rok działań to kolejny  wspólny sukces dzieci, nauczycieli i myśliwych. W tym roku Szkoła wraz z Wojskowym Kołem Łowieckim nr 328 „Trop” z Warszawy i Kołem Łowieckim „Kniaź”  z Płocka zajęli drugie miejsce i zdobyli nagrodę pieniężną w wysokości 3tys.. Dodatkową nagrodę – 500 zł dla najlepszej szkoły z Okręgu Płockiego ufundował Zarząd Okręgowy PZŁ  w Płocku. Radość i satysfakcja z takich sukcesów jest ogromna.

 

  

   W roku sarny do współpracy z myśliwymi z WKŁ nr 328 „Trop”  przystąpiły jeszcze dwie placówki Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Łącznie w okręgu Płockim mamy już 3 placówki aktywnie uczestniczące w działaniach z myśliwymi i co więcej ich działania zostały wysoko ocenione przez jury konkursu. Obydwie „adeptki” dostały się do wielkiego finału.

Dzięki przychylności Nadleśniczego Zbigniewa Suchodolskiego Podsumowanie programu edukacji przyrodniczej „Ożywić pola – Rok sarny” dla Okręgów Płockiego i Włocławskiego odbyło się 20 grudnia 2011 w Nadleśnictwie Płock. W finale tym uczestniczyli przedstawiciele Łowca Polskiego – organizatora konkursu – Przewodniczący ZO PZŁ w Płocku i Włocławku, oraz uczniowie, nauczyciele ze szkół w Leszczynie Szlacheckim, Kowalu, Baruchowie, Nowym Duninowie i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 11 w Płocku, które zaprezentowały przepiękna inscenizację łowiecko – ekologiczną.  To oni byli dla uczestników gali małymi zwycięzcami konkursu. Przedświąteczna atmosfera była podgrzana przez Mirosława Głogowskiego z Łowca Polskiego ogłoszeniem wyników i wręczeniem wielu nagród dla dzieci, nauczycieli, myśliwych i szkół.

     „Czy myśliwi są dobrzy?” – to najczęściej zadawane pytanie przez dzieci podczas spotkań z myśliwymi.   Dzięki tej akcji i wyjściu naprzeciw opinii publicznej może uda się przedstawić właściwy wizerunek łowiectwa polskiego zaczynając od tych młodych ludzi. Wiemy już, że jeden artykuł czy spotkanie nie zmieni podejścia i mentalności wszystkich, ale cykliczne działania i przede wszystkim spotkania pozwolą wykreować prawdziwy obraz myśliwego.

************

Komunikat !

     W związku z licznymi zapytaniami oraz niejasnościami Kolegów myśliwych, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku, informuje iż w dniu 29 listopada 2011r. w Dzienniku Ustaw nr 257 pod pozycją 1548 ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 14 grudnia 2011r. Pragniemy podkreślić, iż rozporządzenie to zmienia całkowicie zasady stosowania broni krótkiej do wykonywania polowania. POBIERZ TEKST ROZPORZĄDZENIA.

************

                          Tajemnice kniei co niedzielę

 

     Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku TV POLSAT 2 rozpoczyna nadawanie programu o tematyce łowieckiej pt. „Tajemnice kniei”. Audycje będą nadawane 4 razy w miesiącu, tj. w każdą niedzielę o godz. 22.30, a następnie, w kolejnym miesiącu, powtarzane również 4 razy o 22.15. W przypadku jakichkolwiek zmian stosowne informacje będą zamieszczane na łamach Łowca Polskiego oraz na stronie internetowej PZŁ.

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Kalendarz
październik 2021
P W Ś C P S N
« lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Pogodynka
OSTOJA TVP 2.
Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny „OSTOJA”, począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany jest o godzinie 10.15 na kanale TVP 2.