Strona główna

 

 

 

…Darz Bór

Witamy na stronie ZO PZŁ

w Płocku

 

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Wycena medalowa jeleni byków

 

         Informujemy,  że  wycena  medalowa  jeleni byków  odbędzie  się w dniu 28 maja br. o godz. 10-tej w siedzibie tut. Zarządu Okręgowego. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem wyceny dla zdobytych trofeów proszone są o ich dostarczenie do biura ZO w terminie do 27 maja br.

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Druki ŁOW-1

      Informujemy Koła Łowieckie, iż za rok gospodarczy 2015/2016 obowiązują te same, co w roku poprzednim, druki dotyczące sprawozdawczości łowieckiej.
      Wypełnione druki ŁOW-1 należy złożyć w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ  w Płocku w  terminie  do  30  kwietnia 2016 roku, natomiast załącznik do sprawozdania ŁOW-1 dotyczący rozmiarów kłusownictwa  we  właściwym Zarządzie Okręgowym PZŁ ze względu na miejsce położenia obwodu łowieckiego również w tym samym terminie.
 

                                  Druk ŁOW – 1     Załącznik  do ŁOW – 1    Instrukcja do ŁOW- 1

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Nowa legitymacja członkowska

 

        Uchwałą nr 11/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Naczelna Rada Łowiecka zobowiązała Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego do zmiany wzoru legitymacji członka PZŁ oraz wymiany obecnych legitymacji na nowe. Wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Przygotowanie do wymiany legitymacji powoduje konieczność weryfikacji danych osobowych członka Zrzeszenia w systemie informatycznym. Do wymiany legitymacji potrzebne są:

         a) zdjęcie w wersji papierowej o wymiarach 35 mm x 45 mm lub w  wersji elektronicznej
         o wymiarach 492 x 633 piksele. 70 – 80% zdjęcia   zajmuje twarz – typowe zdjęcie    
         do dowodu osobistego lub paszportu.
 
         b) aktualne dane osobowe myśliwego, złożone w ZO PZŁ w formie  ankiety
 
 
         Zarząd Koła po skompletowaniu dokumentów od wszystkich członków macierzystych Koła, powinien je dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego.Właściwym Zarządem Okręgowym będzie ten, do którego myśliwy wpłaca składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia.Prosimy Zarządy Kół Łowieckich o pomoc i przygotowanie potrzebnych  dokumentów w celu sprawnego przeprowadzenia wymiany legitymacji.
 
 
          
    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b   
 
 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                                            

 

Składka członkowska na rok 2016                                                                                                                       

                                                     

Zgodnie  z Uchwałą  Naczelnej Rady Łowieckiej  Nr 52/2014 z dnia 24.04.2014r. składka członkowska na 2016 rok wynosi:

      – składka normalna – 320 zł. (plus ubezpieczenie 35 zł.)   – razem 355 zł.        
      – ulgowa                   – 160 zł. (plus ubezpieczenie 35 zł.)   – razem 195 zł.       
           
      Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym  osobom,które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
                                     

      Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków  PEKAO SA, zwolnione są od kosztów prowizji bankowej, niezależnie od  tego czy są to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie obowiązuje na terenie Okręgu płockiego.     

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

PZŁ Płock baner

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich

 

       IMG_0046 A W dniach 16 -17 stycznia b.r. w auli płockiej Fili Politechniki Warszawskiej przy ulicy Jachowicza 2 w Płocku odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyroda i biologia oraz myśliwych współpracujących ze szkołami.

         Wykłady odbyły się w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i były prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z podstawą programową bioróżnorodności. Podczas wykładów wskazano sposoby przekazywania  wiedzy podczas zajęć klasowych i terenowych z uwzględnieniem udziału myśliwych, przedstawiono przykładowe konspekty  lekcji, zaprezentowano działalność edukacyjną PZŁ i współpracę ze szkołami, omówiono praktyczne zastosowanie przekazanych materiałów edukacyjnych.IMG_0061 A

         Rozmowy kuluarowe podczas przerwy obiadowej czy kawowej sprzyjały zacieśnieniu współpracy nauczycieli z myśliwymi. Zaplanowano wiele spotkań na lekcjach oraz wspólne wyjazdy na naszą ścieżkę edukacyjną na Strzelnicy Myśliwskiej w Karolewie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów  otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

baner2016_III_744x128_ver1_nizszy

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Obchody Dnia Św. Huberta

         Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

 

                IMG_3509IMG_3559IMG_3552

Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

              Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku

 

         W dniu 19 października 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 45 rocznicy powstania Koła połączone z poświęceniem i oddaniem do użytku nowej kwatery myśliwskiej w Siemiątkowie Rogalach. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej polowej celebrowanej przez kapelana myśliwych Okręgu płockiego ks. kanonika Jerzego Ławickiego. Poświęcenia kwatery dokonali wspólnie ksiądz kapelan i proboszcz parafii Siemiątkowo ks. kanonik Marian Matusiak.
       Następnie Prezes Koła Witold Różycki powitał przybyłych gości i przedstawił pokrótce historię Koła. W imieniu Zarządu Koła nagrodził Kolegów którzy włożyli największy wkład pracy w remont kwatery myśliwskiej. Dyplomy i drobne upominki otrzymali: Wojciech Pilewski, Jan Guzanek, Andrzej Fila, Marek Tarka i Mariusz Dobrzeniecki.
Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych gości. A naszą imprezę uświetnili swoją obecnością:
– Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
– Pan Grzegorz Wróblewski,
– Wójt Gminy Siemiątkowo Pan Piotr Kostrzewski,
– Sekretarz gminy Siemiątkowo Pan Mirosław Różański,
– władze myśliwskie z Ciechanowa w osobie Kol. Jana Mączewskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– władze myśliwskie z Płocka Kol. Marek Zaborowski Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Kol. Tadeusz Stokłosa  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– Prezes Koła Łowieckiego TROP z Płocka,
– Sekretarz Koła Łowieckiego LEŚNIK z Płocka,
– Koledzy myśliwi z Kół: ŻURAW w Płocku, ŚW. HUBERT w Płocku,
– SOKÓŁ w Ciechanowie, LEW w Sierpcu,
– byli właściciele, sąsiedzi oraz budowniczowie kwatery,
– byli i obecni członkowie Koła.
        W imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich Medale Zasługi Łowieckiej wręczyli: Prezes ORŁ w Płocku Kol. Tadeusz Stokłosa, Prezes ORŁ w Ciechanowie Kol. Jan Mączyński oraz Łowczy Okręgowy Kol. Marek Zaborowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Waldemarowi Kulczakiewiczowi i Kol. Witoldowi Różyckiemu.  
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Andrzejowi Fila i Kol. Zdzisławowi Michalskiemu.  
      Po części oficjalnej miała miejsce biesiada myśliwska, podczas której nie zabrakło pieczonego dzika i wędlin z dziczyzny. Każdy z przybyłych gości oraz członków Koła otrzymał okolicznościową pamiątkę. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

 

               DSC_5572DSC_5551DSC_5582

 

                                                                Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Uwolnić dzika…

 

           6a W sobotę 26 września 2015 roku Leśniczy Leśnictwa Choinek i jednocześnie myśliwy Kolega Dariusz Kaźmierczak otrzymał informację, że na terenie ośrodka wypoczynkowego w Miałkówku do niezabezpieczonego zbiornika na wodę wpadł dzik.  Ośrodek położony jest na terenie obwodu łowieckiego nr 304, dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kolega Dariusz Kaźmierczak skontaktował się z łowczym koła Kolegą  Tomaszem Łaptoszem,  po czym razem udali się na miejsce zdarzenia. Po drodze dołączył do nich wiceprezes koła Kolega Idzi Merta. Okazało się, że do wyłączonego z użytkowania, betonowego zbiornika wpadła duża locha, o wadze ok. 80-90 kg. Zwierzę było w dobrej kondycji, lecz przestraszone zachowywało się bardzo agresywnie. Mimo, iż zbiornik miał głębokość około 3,5 m, locha atakowała zaglądające do niego osoby, wyskakując do góry. Poziom wody w zbiorniku, chociaż niski, bo sięgający około 60 cm, dodatkowo komplikował sytuację, gdyż próba uśpienia dzika mogła zakończyć się jego utopieniem.

            Łowczy telefonicznie zawiadomił Lekarza Weterynarii Pana Krzysztofa Michalaka, a następnie Państwową Powiatową Straż Pożarną w Gostyninie. Po konsultacjach z dowódcą przybyłej na miejsce straży, podjęto decyzję o wypompowaniu wody ze zbiornika. Jednak nie było to zadanie proste, gdyż locha wielokrotnie, groźnie atakowała opuszczaną na dno pompę. Robiła to z taką furią, że strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś przez nieuwagę wpadł do zbiornika. Niestety, nie tylko dzik utrudniał zadanie. Błoto na dnie zbiornika zatykało pompę i nie udało się wypompować wody do końca. Nie było rady, należało podjąć ryzyko i uśpić lochę licząc, że pod podaniu środka usypiającego, położy się w miejscu gdzie wody było mniej.  Do akacji przystąpił lekarz weterynarii aplikując pierwszą dawkę środka. I tu również napotkaliśmy na „schody”. Wystrzelona strzykawka trafiła dzika nad łopatką, ale w strzykawce pozostało ok. 2/3 środka usypiającego. Należało podać kolejną dawkę. Druga strzykawka odbiła się od dzika i dopiero trzecia osiągnęła cel. Locha za każdym razem reagowała agresywnie, próbując wyrwać strzykawkę.  Po około 15 minutach  środek usypiający zaczął działać. Dzik czując to, co jakiś czas przeskakiwał z miejsca na miejsce. Nic nie można było zrobić mimo ciągłego ryzyka, że się utopi. Kolega Darek Kaźmierczak wpadł na pomysł, aby zarzucić dzikowi na gwizd pętlę z liny strażackiej, co pozwoli utrzymywać go ponad wodą. Choć nie było to proste, to jednak się udało. Pętla zacisnęła się na klatce piersiowej i linę natychmiast owinięto na stalowej rurze, aby unieruchomić dzika, który słabł z każdą chwilą. Po krótkim czasie locha wsparta na betonowym występie, usnęła z głową nad powierzchnią wody. Do zbiornika opuszczono dwie drabiny strażackie, po których wyciągnięto dzika. Dla bezpieczeństwa, lekarz wcześniej podał jeszcze jedną dawkę środka usypiającego.

            Myśliwi podjęli decyzję, aby bez zbędnej zwłoki, śpiącą jeszcze lochę wywieść do lasu Leśnictwa Choinek. Jak najdalej od ludzi, bo nie wiadomo jak się zachowa po wybudzeniu. Dzika załadowano na przyczepkę myśliwego kolegi Tomasza Iwańskiego, który wraz z pozostałymi myśliwymi pojechał do lasu. Po przybyciu na miejsce dzika ostrożnie wyładowano. Myśliwi z pewnej odległości obserwowali lochę, która po około 10 minutach zaczęła się poruszać.  Próbowała powstać, ale przewracała się. Z czasem zachowywała się coraz pewniej. Po około 20 minutach, ku zdziwieniu myśliwych, zaczęła spokojnie buchtować. Był to wspaniały widok. Locha stopniowo zaczęła się oddalać, aby na dobre  powrócić do kniei. Myśliwi z poczuciem ulgi i spełnionego obowiązku wrócili do domów.

            Tą drogą w imieniu Zarządu Koła, składam gorące podziękowania, biorącym udział w akcji, Strażakom Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz Lekarzowi Weterynarii Panu Krzysztofowi Michalakowi.18a

            Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

      Tomasz Łaptosz łowczy WKŁ 308 przy WAT w Warszawie

                                                                                                                    Galeria zdjęć

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

 

            DSC_0001W dniu 11 września 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kutnie, w trakcie której poświęcono, ufundowany przez Koło, fresk św. Huberta patrona myśliwych.

            Uroczystości kontynuowane były w sali bankietowej PAOLA w Gołębiewie Nowym. Gości przywitał Prezes Adam Kumorowski. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz: Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Płocku, powiatu kutnowskiego, miasta i gminy Kutno, gminy Krzyżanów, Nadleśnictwa Kutno, Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych i Gimnazjum w Krzyżanowie, sąsiednich kół łowieckich, a nadto zaproszeni goście oraz myśliwi wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie obchodów dokonano odznaczenia Koła oraz myśliwych Pawła Gaszewskiego i Bogdana Przychodzeń Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Przybyli goście złożyli życzenia oraz przekazali upominki. Na zakończenie obchodów uczniowie SP w Kaszewach Dwornych wystawili humorystyczne przedstawienie artystyczne na temat myśliwych. Uroczystości zakończyły się biesiadą myśliwską. Jubileusz uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku im. M. Kamińskiego.DSC_0042

            Obchody jubileuszu Koła Łowickiego „Łoś” w Kutnie połączono z konkursem plastycznym zorganizowanym dla uczniów SP w Kaszewach Dwornych oraz wydaniem publikacji jubileuszowej, będącej kroniką historii oraz przedstawiającą aktualne wydarzenia z życia Koła.

Kutno, dnia 17 września 2015 roku

 

Łukasz Borkowski

Sekretarz Koła Łowieckiego

„ŁOŚ” w Kutnie

 

 

Galeria zdjęć

 

                                                   

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Strzelnica myśliwska

 

Informujemy, że z dniem 4 sierpnia br. zostaje uruchomiona strzelnica myśliwska w Karolewie
gm. Nowy Duninów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w treningach strzeleckich na naszej strzelnicy.

 

Strzelnica myśliwska

w Karolewie

czynna po

 telefonicznym uzgodnieniu:

 

606 398 503

 

 

                                            Poniedziałek      – strzelnica nieczynna

                                            Wtorek                 – od 10.00    do   19.00

                                            Środa                    – od 10.00   do   19.00

                                            Czwartek             – strzelnica nieczynna

                                            Piątek                   – od 10.00   do   19.00

                                            Sobota                  – od   9.00   do   18.00

                                            Niedziela             – od   9.00   do   16.00

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

  Obraz 002a
       W odpowiedzi na apele Regionalnych Centrów  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w dniu 29 lipca rozpoczęliśmy w naszym Okręgu PZŁ akcję oddawania krwi przez myśliwych. Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku zwraca się z gorącym apelem do myśliwych, stażystów i sympatyków łowiectwa o włączenie się do akcji ratującej życie.Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

  http://www.rckik-warszawa.com.pl/

Obraz 004aObraz 003a

 

 

 

 

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

   IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

 

         IMG_0631A4 lipca br. w Płocku odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. W Zjeździe uczestniczyło  59 delegatów reprezentujących koła mające siedzibę na terenie okręgu płockiego, koła  dzierżawiące obwody w naszym okręgu oraz przedstawiciele członków PZŁ  niestowarzyszonych. Na Zjeździe gościli Tadeusz Andrzejczak Główny Rzecznik Dyscyplinarny, Marcin Pasternak Kierownik Działu Prawnego ZG PZŁ, członkowie ustępującego ZO PZŁ, członkowie ustępującej ORŁ, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Adam Dobrogoszcz, Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego Sylwester Brukman, Przewodniczący OKR Bogumił Ślubowski.IMG_0630AB
        Zjazd otworzył prezes ustępującej ORŁ kol. Tadeusz Stokłosa. Przy dźwiękach sygnałówek wprowadzono sztandar ORŁ. Następnie wręczono odznaczenia łowieckie. Prezes Tadeusz Stokłosa złożył sprawozdanie ustępującej ORŁ. Następnie głos zabrał  Kol. Tadeusz Andrzejczak, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację  PZŁ w związku z koniecznością nowelizacji ustawy. Dalsze obrady prowadził kol. Stanisław Guziak wybrany przez OZD na przewodniczącego.  Zjazd dokonał wyboru 15 członków Okręgowej Rady Łowieckiej, w skład której weszli: Kazimierz Nowakowski, Wojciech Motylewski, Tadeusz Stokłosa, Ryszard Jeznach, Kazimierz Kuligowski, Krzysztof Kupniewski, Witold Pruchno, Jerzy Piechocki, Stanisław Guziak, Andrzej Łapiński, Krzysztof Karolski, Grzegorz Jachimiak, Tadeusz Pszczółkowski, Jan Mierzejewski, Karol Olesiński. Powołana Rada wybrała prezydium w składzie:
Tadeusz Stokłosa – Prezes, Stanisław Guziak – Wiceprezes , Witold Pruchno – Sekretarz.
     Uchwałą wybranej Okręgowej Rady Łowieckiej na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego został wybrany kol.  Marek Zaborowski.
     Zjazd dokonał wyboru kol. Tadeusza Stokłosy na  członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
Delegatami na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani koledzy:
Tadeusz Stokosa, Paweł Piątkiewicz, Stanisław Guziak. 

 

Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                         Myśliwi na VII Jarmarku Tumskim

 

 23as   W dniach 29-31 maja odbyła się w Płocku jedna z ważniejszych imprez plenerowych, Jarmark Tumski. Wystawienniczy i handlowy charakter tej imprezy uzupełniały atrakcje rozrywkowe i kulturalne. Tradycyjnie w tym wydarzeniu brali udział również myśliwi. Nasze stoisko urządziliśmy wspólnie z naszymi koleżankami „po strzelbie” – Dianami. Nasze Panie, w mundurach galowych,  prezentowały się znakomicie. 26asStoisko ZO PZŁ w Płocku przyciągało zwiedzających myśliwskimi przysmakami i słodyczami. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach i zgadywankach. W sobotę na scenie głównej sokolnicy prezentowali swoje ptaki łowcze. Piotr Adamiak, jak zwykle ciekawie opowiadał o hodowli i użytkowaniu sokołów. 25asNa prezentacji nie mogło zabraknąć psów myśliwskich. Nasi czworonożni przyjaciele byli reprezentowani bardzo licznie. Publiczność w skupieniu słuchała jak fachowo i ciekawie opowiada o nich,  Przewodniczący naszej Komisji Kynologicznej – Tomek Guziak.

 

 

                                                         Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

      link  –  Projekt ustawy dot. szkód łowieckich

      link  –  Konferencja prasowa w Sejmie-video


 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Wystawa – Być myśliwym

      Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Komisja Etyki i Tradycji Łowieckich informuje, że w dniach od 5 do 31 marca br. w siedzibie Książnicy Płockiej, przy ul. T. Kościuszki 6. odbyła się wystawa pt. „Być myśliwym …"

 

Redo

Wystawa – Być myśliwym

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

     

 

Nowy wzór Rocznego Planu Łowieckiego

 od sezonu  2015/2016

 

                                                                     PDF-02                                    Open doc

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

            

Koncert w Sannikach

 

            W dniu 19 października b.r. w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach, miało miejsce ważne wydarzenie artystyczne.  Dzięki  pomysłowi i zaangażowaniu kol. Andrzeja Głowackiego udało się połączyć muzykę Chopina ze strofami Adama Mickiewicza oraz muzyką myśliwską. Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku był współorganizatorem tego wydarzenia. Artystów i zgromadzoną publiczność przywitał  sygnał „Powitanie” w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej im. Marcina Kamińskiego działającego przy ORŁ w Płocku. Następnie słuchacze mieli możliwość wysłuchania pięknego koncertu chopinowskiego w wykonaniu Bronisławy Kawalli.  Aktorzy Alicja Jachiewicz-Szmidt i   Stefan Szmidt  wyrecytowali obszerne fragmenty „Łowów” według Adama Mickiewicza. Obraz00004Zwieńczeniem opisanego wydarzenia artystycznego było otwarcie, przy dźwiękach muzyki myśliwskiej, wystawy  malarstwa  Wiesława Pańczaka i Mirosława Szunia pt. „Knieją inspirowane”.
                 ( Wiesław Pańczak )            ( Mirosław Szuń )
      Po tych bogatych, w doznania estetyczne chwilach,  artystów i gości zaproszono na pieczonego dzika i myśliwskie trunki.       
 
RedoGaleria zdjęćUndo

                                                 

   tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

    VI Jarmark Tumski

 

IMG_0054 A      Stało się już płocką  tradycją, iż  w ostatni piątek maja rozpoczyna się 3-dniowa impreza plenerowa – Jarmark Tumski. Jak co roku oferowano polskiediany01szereg atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych, które uzupełniały wystawienniczy charakter Jarmarku. Na tej jednej z ważniejszych imprez organizowanych w Płocku, nie mogło zabraknąć myśliwych. Na naszym stoisku prezentowaliśmy dorobek płockich myśliwych, współpracę ze szkołami, oraz prezentowaliśmy możliwości edukacyjne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej w Karolewie.

     polskiediany015APo raz pierwszy na Jarmarku gościły Diany ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Stoisko Pań cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.  Piękne kobiety w strojach myśliwskich prezentowały się znakomicie na tle trofeów myśliwskich. Nasze koleżanki częstowały przygotowanymi specjałami myśliwskimi a dla dzieci czekały zagadki i łamigłówki nagradzane słodyczami oraz kolorowankami.

 

 

                                                tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                            

Próby Polowe Wyżłów i Psów Małych Ras Myśliwskich

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      26 kwietnia br. w Słubicach, na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Petroponowa” w Płocku odbyły się Próby Polowe Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras.
Zgłoszono 7 wyżłów i 2 w klasie małych ras
 
W klasie wyżłów dyplom I°, lok. 1 przyznano dla WYŻŁA NIEMIECKIEGO KRÓTKOWŁOSEGO „HARFA” z Króliczego Dołka”
W klasie małych ras dyplom I°, lok. 1 przyznano dla PŁOCHACZA NIEMIECKIEGO „BEA z Miodowej Kniei”.Zdjęcie0172
 
     Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku niniejszym składa serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Petroponowa” w Płocku za bardzo dobre przygotowanie dzierżawionego terenu. Podziękowania powyższe przekazujemy na ręce Prezesa Koła Kol. Witolda Różyckiego i Łowczego Koła Kol. Waldemara Kulczakiewicza jak również dla Kolegi Grzegorza Grabowskiego.

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

90-lat PZŁ – uroczystości Okręgowe w Płocku

 

1B     15 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.

Podczas uroczystej Mszy Św. w kościele N. M. P. Królowej Polski w Płocku, celebrowanej  przez Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego z udziałem Ks. Prałata Jana Dobrodzieja, Ks. Kanonika Romana Bagińskiego oraz Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej.

     W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych Gości,1D wśród których byli parlamentarzyści, prof. Zygmunt Jasiński – członek Zarządu Głównego PZŁ, Starostowie, Nadleśniczowie, oraz Koledzy myśliwi.  
    Podczas Mszy Świętej oraz w części oficjalnej obchodów uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez Koła Łowieckie, oraz sokolnicy ze swoimi pięknymi sokołami.
Kolejną częścią uroczystości, na  terenie Domu Technika, była część oficjalna, którą otworzył Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski. Powitał zaproszonych gości, przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej, a po odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń prof. Zygmunt Jasiński wspólnie z Prezesem ORŁ Tadeuszem Stokłosą, wręczyli odznaczenia łowieckie.1C
   Odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej 25-ciu zasłużonych myśliwych oraz 4 myśliwych uhonorowano medalami za 50 lat członkostwa w PZŁ.Po wystąpieniach zaproszonych gości, odczytaniu listów gratulacyjnych, rozpoczęła się biesiada myśliwska, która zakończyła uroczystości.Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.

 

   

           *Galeria  zdjęć*

 

                        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                 

       

  Wystawa „Patroni Myśliwych i kult św. Huberta”

 

9ax    24 maja br. Łowczy Okręgowy Marek Zaborowski wraz z księdzem Dyrektorem Stefanem Cegłowskim w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, dokonał otwarcia 2awystawy pn.: „Patroni Myśliwych i kult św. Huberta”. Na wystawie nie zabrakło znamienitych osób. Gościliśmy księdza biskupa Piotra Liberę, przedstawicieli Starostwa Płockiego, Urzędu Miasta w Płocku, wielu księży, Nadleśniczych i myśliwych. 

     Znaczna większość eksponatów pochodziła z kolekcji  Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.  Zgromadzeni wysłuchali bardzo ciekawego wykładu wygłoszonego przez koleżankę Aleksandrę Szulc  ze Stowarzyszenia Dian Polskich. Do zgromadzonych słowo wygłosił ksiądz biskup, który m.in. powiedział: „Cieszę się, że nasi płoccy, mazowieccy myśliwi pielęgnują na różny sposób kult swojego patrona. Gratuluję im pomysłu zorganizowania wystawy w Muzeum Diecezjalnym i dziękuję za udostępnienie zwiedzającym swych cennych zbiorów”. 

Galeria zdjęć

                                 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                            Sobota –Dzień Myśliwski na V Jarmarku Tumskim

 

 1   W strugach ulewnego deszczu Łowczy Okręgowy Marek Zaborowski dokonał otwarcia Dnia Myśliwskiego na V Jarmarku Tumskim.  Mimo deszczowej aury udało się zrealizować bogaty program.  Myśliwskie  prezentacje i występy komentował nasz konferansjer kol. Marek Plewa. 1bDużym zainteresowaniem cieszył się pokaz  psów ras myśliwskich, o których bardzo ciekawie i fachowo  opowiadał kol. Tomek Guziak. Z kolei wiele interesujących wiadomości o sokolnictwie przedstawił kol. Piotr Adamiak- hodowca i sokolnik. Prezentowane były  ptaki łowcze przywiezione przez naszych kolegów z Gniazda Sokolników. Publiczność mogła wysłuchać wszystkich sygnałów myśliwskich granych wielokrotnie przez Zespół Muzyki Myśliwskiej im. M. Kamińskiego działającego przy 1aZO PZŁ w Płocku oraz Zespół Myśliwski „PASJA”.  Z podziwem i zaciekawieniem publiczność, a i myśliwi, wsłuchiwali się w „mowę jeleni byków” gdy Łukasz Wyrzykowski prezentował techniki wabienia. Ciepłe i przyjemne piosenki myśliwskie wykonywane przez zespół „Żubrosie” poprawiały nastrój deszczowego dnia, a serwowany  dzik na stoisku PROVINCJI gromadził tłumy smakoszy .  Scena myśliwska dzięki całodziennemu,  bogatemu programowi cieszyła się dużym zainteresowaniem i powszechnym uznaniem. 

 

 Galeria zdjęć

 

     tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b   
 

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących  uzyskała status organizacji pożytku publicznego

      

                       

 

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

logo_nazwa_pl   
 
  ,,Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy w wybranych obwodach  łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ województwa mazowieckiego”  w latach 2012 – 2013 dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Budowa  ścieżki  edukacyjno- przyrodniczej  w  Karolewie, Gm. Nowy  Duninów  dofinansowana  przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w  Warszawie, w  formie  dotacji, w  kwocie  19.000,00 zł "

                   

    ,,Program aktywnego ratowania  gatunku poprzez reintrodukcję    kuropatwy i bażanta w obwodach   łowieckich płockiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.000,00 zł.”

 

       

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

             

   Z O  PZŁ Płock

  Aktualizacja  strony 18.05.2016r.

Kalendarz
Maj 2016
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC
Pogodynka
OSTOJA TVP 2.
Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny „OSTOJA”, począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany jest o godzinie 10.15 na kanale TVP 2.