Strona główna

 

 

 

…Darz Bór

Witamy na stronie ZO PZŁ

w Płocku

 

 

 

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                                 

                                            Akcja Myśliwska Paczka

 

         W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Zarząd Główny przygotował konkurs w ramach akcji  "Myśliwska Paczka". Konkurs skierowany jest do wszystkich kół łowieckich. Chcemy, aby pomoc trafiła do jak największej liczby potrzebujących. Celem konkursu, oczywiście poza pomocą w/w ośrodkom, jest integracja ze społeczeństwem, dbałość o dobre relacje z okolicznymi instytucjami, zaangażowanie kół na rzecz potrzebujących oraz poprawa wizerunku myśliwego w obecnych czasach.

         Informujemy, że w celu możliwości publikowania przez Koło i PZŁ nazw placówek lub osób obdarowanych przez Koło, a także w  przypadku wykorzystania do tych publikacji fotografii lub filmów z aktu przekazania „Myśliwskiej Paczki” należy załączyć stosowne oświadczenie placówki lub osoby obdarowywanej.

 

 

 

                                                      Regulamin Myśliwska Paczka 

                                                          PZŁ Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

                                                     Galeria

 

                                                      

 

                                                   tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                 Akcja "Myśliwi pomagają"

 

Myśliwi pomagają – to główne hasło akcji, którą rozpoczynamy na szeroką skalę. Chcemy, aby opinia publiczna dowiedziała się o bardzo licznych działaniach prowadzonych przez myśliwych, Koła Łowieckie i Polski Związek Łowiecki. Nasze Koleżanki i Koledzy praktycznie każdego dnia pomagają potrzebującym. Organizują własne akcje, włączają się w lokalne inicjatywy, obejmują patronatem oraz współpracują z placówkami oświatowymi. Pokażmy za tym, że działania te mają naprawdę ogromną skalę.

Za pośrednictwem Zarządów Kół Łowieckich pragniemy zebrać jak najwięcej informacji, które wpisują się w hasło „myśliwi pomagają”. Aby ułatwić komunikację, Polski Związek Łowiecki utworzył dedykowany adres mailowy: myśliwipomagają@pzlow.pl na który prosimy przesyłać wszelkie informacje w tym zakresie. Prosimy bardzo, aby przesyłane na w/w adres informacje (wraz z fotografiami, filmami, itp.) przesyłać także na adres naszego Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku: zo.plock@pzlow.pl 

Pomysł jest bardzo prosty – pragniemy zachęcić wszystkich myśliwych do dzielenia się informacjami o wszelkich działaniach, w których uczestniczą na rzecz społeczeństwa. Skala tych działań nie ma znaczenia – liczy się po prostu każdy gest. Może to być pomoc udzielona potrzebującym ludziom, ale też zwierzętom.

Wszelkie przesłane zgłoszenia na podany powyżej adres mailowy wraz ze zdjęciami będą publikowane na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, w zakładce „Myśliwi pomagają”. Działania te będą również cyklicznie podsumowywane w postaci komunikatów prasowych i publikacji w mediach. Koordynatorem tych działań w Zarządzie Głównym PZŁ jest Kolega Michał Niemczak, do którego prosimy kierować ewentualne zapytania, mailowo: m.niemczak@pzlow.pl lub telefonicznie 22/55 65 518.

Aby wykorzystanie zdjęć z wizerunkami osób było możliwe i prawnie bezpieczne, w załączeniu przesyłamy stosowne oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. Oświadczenie to, musi podpisać każda osoba uwieczniona na zdjęciach dokumentujących akcję pomocy.

 

  Oświadczenie – Wizerunek

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                          SKŁADKA NA ZRZESZENIE PZŁ

 

     Zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi 320 zł. Zmianie ulega jedynie wysokość ubezpieczenia OC i NNW myśliwego,która wynosi 43 zł.     
 
– składka normalna  – 320 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 363 zł.        
      – ulgowa                    – 160 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 203 zł.                  
 
Składka  ulgowa przysługuje:
– młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2018 roku;
– myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.  
 
Zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego.   
                                               
         Równocześnie z wpłatą koła łowieckie sporządzają imienną listę wszystkich macierzystych członków koła z adresami oraz wysokością wpłaty i przekazują do właściwego zarządu okręgowego. W przypadku braku listy nie będzie możliwe zaksięgowanie składki, a tym samym przedłużenie ważności legitymacji.
Z uwagi na krótki okres ubezpieczenia myśliwych uprzejmie prosimy koła o wpłaty składek do 20 grudnia br.
 
                   Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków PEKAO SA, zwolnione są od kosztów   prowizji  bankowej,   niezależnie od tego czy są to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie obowiązuje na terenie Okręgu płockiego.

 

                                                    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                      Jubileusz 95-lecia PZŁ w Okręgu płockim

 

        28 października br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 95-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.
Tradycyjnie już członkowie kół łowieckich wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotkali się o godz. 12.30 w kościele N. M. P. Królowej Polski  w Płocku na Mszy Świętej Hubertowskiej, koncelebrowanej przez Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ks. Prałata Jana Dobrodzieja z Kutna.
 Część oficjalna obchodów odbyła się w sali budynku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą poprowadziła Koleżanka Karolina Guziak. Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski powitał zgromadzonych myśliwych oraz zaproszonych gości. Serdecznie podziękował za udział w obchodach Jubileuszowych pocztom sztandarowym z Kół Łowieckich i Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim oraz sokolników.
            Następnie przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej. Po przemówieniach okolicznościowych i odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń, Wiceprezes ORŁ Stanisław Guziak wspólnie z Łowczym Okręgowym Markiem Zaborowskim wręczyli odznaczenia łowieckie 33 zasłużonych myśliwych. W imieniu odznaczonych głos zabrał Kolega Kazimierz Ciążela – uhonorowany Medalem Świętego Huberta.
            Podczas obchodów, wręczono nagrodę ufundowaną przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku, za zajęcie I miejsca w Konkursie Łowca Polskiego "Ożywić Pola" Nagrodę odebrała Pani Dyrektor Jaonna Bojanowska ze Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim.
            Uroczystość zakończyła się biesiadą myśliwską. Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.
            Kol. Waldemar Kulczakiewicz podarował dziki na naszą biesiadę a przyrządził je dla Kol. Sławomir Czachorowski. W napoje zabezpieczył nas Kol. Grzegorz Piotrowski.
            Zwieńczeniem biesiady myśliwskiej był przepyszny tort Jubileuszowy wykonany przez naszego Kolegę Zbigniewa Guzanka. Wszystkim Kolegom raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu naszej uroczystości.
 
 

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                       

  Druk ankiety

        Uchwałą nr 11/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Naczelna Rada Łowiecka zobowiązała Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego do zmiany wzoru legitymacji członka PZŁ oraz wymiany obecnych legitymacji na nowe. Wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Przygotowanie do wymiany legitymacji powoduje konieczność weryfikacji danych osobowych członka Zrzeszenia w systemie informatycznym. Do wymiany legitymacji potrzebne są:

         a) zdjęcie w wersji papierowej o wymiarach 35 mm x 45 mm
         o wymiarach 492 x 633 piksele. 70 – 80% zdjęcia   zajmuje twarz – typowe zdjęcie    
         do dowodu osobistego lub paszportu.
         b) aktualne dane osobowe myśliwego, złożone w ZO PZŁ w formie  ankiety

                        

 

                                             tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                                              tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                          Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku
 
 

                           1. Komunikat

                       2. Komunikat

 

                                                tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                                                                                                                      

 

 

                           

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                       KOŁA ŁOWIECKIE  DBAJĄ O NASZĄ HISTORIĘ

 

         "Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!" 23 czerwca w Cybulinie, na terenie zabudowań pofolwarcznych miała miejsce uroczystość poświęcenia odnowionej przez myśliwych z Koła Łowieckiego WISŁA, figury przydrożnej wzniesionej na cześć POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 roku. Podczas wydarzenia pan Kazimierz Czajkowski – Członek Zarządu Koła zaprezentował krótki rys historyczny o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach.            Na cokole figury ustawiono wizerunki: Matki Boskiej, św. Huberta, św. Antoniego i św. Michała Archanioła, osłonięte kopertowym daszkiem, na zwieńczeniu którego znajduje się niewielkich rozmiarów, dobrze zachowana chorągiew na krzyżu z datą 1864. Wójt Gminy Bodzanów – Jerzy Staniszewski podkreślił znaczenie uroczystości wskazując, że odbywa się w roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 155 rocznicy wybuchu powstania. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Kół Łowieckich WISŁA, DANIEL, KNIAŹ, członkowie Koła Łowieckiego św. HUBERTA, Wójt Gminy Bodzanów, dyrektor Muzeum Wisły w Wyszogrodzie – Zdzisław Leszczyński, sołtysi i mieszkańcy gminy. Święcenia dokonał ks. kanonik Tomasz Mazurowski – proboszcz parafii PW NMP w Bodzanowie.

 

 Galeria zdjęć

 

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

 

                                  XIX  Zawody strzeleckie 2018

 

        

  17 czerwca 2018r. odbyły się Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego. Konkurencje zawodów odbyły się w pełnym wieloboju  z broni śrutowej oraz  kulowej  o lufie gwintowanej.                                 

 

 

                                             Wyniki – Karolewo 2018

 

 image-a-36 Klasa Mistrzowska

  image-a-36Klasa Powszechna

  image-a-36 Klasyfikacja – Drużynowa

  image-a-36 Klasyfikacja – Dian

image-a-36  Klasyfikacja Seniorów

    Galeria zdjęć

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                    Odstrzał Sanitarny

                

        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b 

 

                       Wniosek o sfinansowanie zakupu chłodni dla kół

 

                                         Informacja ogólna    

                                         Wniosek o przyznanie chłodni  

                                         Umowa użyczenia 

 

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b 

 

                                   

                                  Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

                                                 zwierząt łownych w Polsce


 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                          Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie 2018

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                              Msza Święta Hubertowska i Koncert Kolęd

 

            95 lat istnienia Polskiego Związku Łowieckiego jest „udziałem w budowie ojczystego i niepodległego domu”. Od tylu lat dbacie o kulturę myśliwską w Polsce. Przypominacie te tradycje i je kultywujecie, za to wam dziękuję, na początku szczególnego roku jubileuszowego 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bo macie w tym swój udział – mówił J.E. Ks. Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki celebrujący Mszę Świętą Hubertowską w dniu 10 stycznia b.r. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia N.M.P. w Płocku.     

            Sokolnicy, licznie zgromadzone poczty sztandarowe kół Okręgu płockiego, sztandar ORŁ w Płocku oraz sztandar historyczny Płockiego Towarzystwa Racyonalnego Polowania wypełniły nawę główną płockiej Katedry. Po zakończeniu Mszy Świętej licznie zgromadzeni płocczanie uczestniczyli w Koncercie Kolęd w wykonaniu  Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod batutą wirtuoza trąbki Mieczysława Leśniczaka z solistą Sławomirem Olgierdem Krammem. Gromkie brawa i owacja na stojąco były podziękowaniem za piękny, pełen emocji i duchowych doznań koncert.

       Msza Święta Hubertowska i Koncert Kolęd został zorganizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku z okazji roku jubileuszowego: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

 

                                   RedoZdjęcia foto

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                                          Obchody Dnia Św. Huberta 2017

 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

 

                                                           RedoGaleria zdjęć                            

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Oświadczenie Ministra Środowiska
Prof. Jana Szyszko ws. ASF

                                                                                                                                                                                                         

 tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                ŻYWNOŚĆ DAREM DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa do udziału w evencie targowym towarzyszącym konferencji naukowej pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”, która odbędzie się w dniu 9 września na Placu Defilad (od strony ul. Marszałkowskiej) pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Targi będą trwały w godz. 11-18.00. WSTĘP WOLNY.

           Dziczyzna jest produktem niezwykle zdrowym, a jej walory smakowe są nie do przecenienia dlatego Ministerstwo Środowiska przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, NSZZ RI „Solidarność” oraz  Instytutu im. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość", organizują konferencję, na której poruszane będą tematy związane ze zdrowym odżywianiem w kontekście zagrożeń ze strony GMO, ze szczególnym uwzględnieniem roli dziczyzny oraz produktów runa leśnego jako tych pochodzących ze środowiska naturalnego. Konferencji towarzyszyć będzie event promujący spożywanie produktów pochodzących z polskich lasów – wszystkie przybyłe osoby, będą mogły degustować potrawy i wyroby z dziczyzny, a także je zakupić. Podczas Targów na scenie będą odbywały się prelekcje tematyczne oraz pokazy gotowania. Będzie to doskonałe miejsce, żeby zapoznać się z ofertą najlepszych firm zajmujących się przerobem dziczyzny oraz darami runa leśnego.

Podczas eventu na scenie będzie poruszane wiele interesujących tematów między innymi:

– Dziczyzna na surowo (jakie walory ma dziczyzna przygotowywana na surowo, jak ją prawidłowo przygotować – pokaz z degustacją)

– Sekrety miodu  (powstawanie miodu i jego skład, wpływ na organizm człowieka, jak rozpoznać zafałszowania w miodzie i nauczyć się czytać etykiety na słoikach)

– Grillowanie i wędzenie – fakty i mity (jakie procesy zachodzą podczas grillowania i wędzenia, wędzenie "na zimno" czy "na gorąco" – wady i zalety,  jak wybrać ze sklepowej półki najlepsze produkty wędzone)

– Konserwowanie żywności – fakty i mity (najczęściej występujące metody utrwalania i konserwowania żywności oraz ich wpływ na jakość i wartość żywieniową produktów)

– Jak bezpiecznie przechowywać żywność?

– Przyprawy – dla smaku i zdrowia

– Kiełbasa z dziczyzny – tajemnica idealnego smaku

i wiele innych.

Ogromną atrakcją będzie Teatr Kulinarny, który przez cały dzień będzie przygotowywał gulasz z dziczyzny, aby nakarmić 2 000 osób, które przybędą pod Pałac Kultury i Nauki.

W tym samym czasie na scenie Jakub Wolski uczestnik Hell's Kitchen przygotuje wielkie i pyszne Wild Burgery – które kilku śmiałków będzie musiało zjeść na czas!

Przyjdź i zobacz, czeka na Ciebie wiele atrakcji!

 

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

             MYŚLIWI PRZEKAZALI STRAŻAKOM SPRZĘT NIEZBĘDNY DO UPRZĄTANIA

                                                  ZNISZCZEŃ PO NAWAŁNICY

 

Myśliwi od pierwszych dni po nawałnicy ruszyli z pomocą poszkodowanym.
Zorganizowano wiele akcji w tym zakup pilarek, które posłużą do uprzątania
zniszczonych terenów. Sprzęt został przekazany dzięki wsparciu zarządów
okręgowych PZŁ oraz Zarządu Głównego – na miejscu przedsięwzięcie
koordynowała Przewodnicząca Komisji Promocji NRŁ Aleksandra Szulc. W
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyło się przekazanie 65
pilarek Stihl, prawie 200 dodatkowych łańcuchów i 450l oleju Stihl (w sumie
przekazano 80 pilarek, z których cześć trafiła do poszkodowanych w minionym
tygodniu). Myśliwi przekazali strażakom sprzęt na kwotę ponad 100 000 zł w
obecności Pawła Sałka Wiceministra Środowiska -który podkreślał

zaangażowanie myśliwych pomoc poszkodowanym, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, nadbryg. Janusz Halak Komendanta PSP województwa
kujawsko-pomorskiego, komendantów OSP z najbardziej zniszczonych terenów
oraz przedstawicieli myśliwych. Podczas przekazania obecnych było ponad 150
strażaków-myśliwi pomogli kilkudziesięciu gminom.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku przekazał środki na zakup 2 pilarek Stihl.

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

KONKURS PLASTYCZNY FAO „LAS, NASZE WSPÓLNE DOBRO”

 

 

        Czwarty Europejski Tydzień Leśny odbędzie się w dniach 9-13 października 2017 r. Obchody Tygodnia Leśnego połączone będą ze Wspólną Sesją Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ i Europejskiej Komisji Leśnej FAO „Las2017, której gospodarzem jest Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
          W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego, Organizacja ds. Wyżywienia
i Rolnictwa ONZ (FAO – Food and Agricultural Organization), zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 i ma na celu zwiększanie świadomości na temat lasów Europy oraz korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej wystawy FAO w czasie Wspólnej Sesji EKG ONZ/FAO „Las2017” w dniach 9-13 października 2017 w Warszawie.
Zasady konkursu znajdują się tutaj (odnośnik do pdf z zasadami konkursu).

Na stronie FAO można już obejrzeć pierwsze prace, nadesłane przez dzieci z całego świata: http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/en/

 
              
                          Redo Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!                                                       

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Darz Bór – Darz Krew

 

         W zawiązku z ostatnio otrzymywanymi  informacjami o zwiększonej liczbie wypadków samochodowych i zbyt małym zapasie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł ,,Darz Bór-Darz Krew”. Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017r.

          Wszyscy myśliwi zainteresowani pomocą mają możliwość udać się do pobliskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu oddania krwi. Aby dołączyć do organizowanej przez nas akcji, należy podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło

,,Darz Bór – Darz Krew”. Ma to na celu zweryfikowanie na koniec ilości krwi, jaka została przez nas zebrana.

           Tym samym zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów Myśliwych o przyłączenie się do podjętej inicjatywy.

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

XVIII Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego

 

      18 czerwca 2017r. odbyły się Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego. Konkurencje zawodów odbyły się w pełnym wieloboju  z broni śrutowej oraz  kulowej  o lufie gwintowanej.

                 Była prowadzona klasyfikacja:

– indywidualna w klasie powszechnej

– indywidualna w klasie  mistrzowskiej

–  indywidualna w klasie seniorów

–  drużynowa w klasie powszechnej

–  drużynowa  w klasie otwartej

     W  Mistrzostwach uczestniczyło 55 zawodników. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich obowiązujących w PZŁ.

 

                                                    Redo Wyniki Zawodów

 

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Próby Polowe Wyżłów i Psów Małych Ras Myśliwskich

 

         W dniu 13 maja 2017 roku odbyły się kolejne już Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Komisję Kynologiczną działającą przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Płocku.

         Próby odbyły się na terenie obwodu Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 120 „SOKÓŁ” w Gąbinie.

         Na zbiórce stawiły się 23 trzy psy z przewodnikami ( 21 wyżłów oraz 2 psy małych ras myśliwskich ) oraz korona, w postaci rodzin, znajomych uczestników, stażystów oraz sympatyków kynologii.

Kolumną samochodów udaliśmy się na przyleśną polanę gdzie urządzone było biuro imprezy.

         Po wysłuchaniu sygnału zagranego na rogu myśliwskim oficjalnie rozpoczęły się Próby. Uroczystość otworzył Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Stanisław Guziak, który przywitał wszystkich uczestników. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Kynologicznej, który przywitał przedstawicieli Okręgowej Rady Łowieckiej, liczne grono uczestników, pracowników ZO PZŁ Płock, stażystów oraz przedstawił sędziów: Koleżankę  Joannę Bykowską oraz Kolegę Wojciecha Rosiewicza. Następnie przekazał głos Kol. Rosiewiczowi, który był Sędzią Głównym podczas imprezy. Omówione zostały zasady uczestnictwa oraz przebieg poszczególnych konkurencji.

         Po odprawie wszyscy udaliśmy się na pobliską łąkę gdzie sprawdzona została reakcja psów na strzał z broni myśliwskiej, a następnie skłonność do pracy w wodzie. Słoneczna pogoda umilała każdemu oczekiwanie na swoją kolej, a liczna korona oraz liczba uczestników sprawiała, że oczekiwania upływały na dyskusjach – jak to bywa na takich uroczystościach – głównie o psach myśliwskich i łowiectwie. Po tych konkurencjach, wszyscy przejechali „ w pole” gdzie ocenie poddane zostały kolejne cechy wrodzone psów.

         Po sprawnym przeprowadzeniu prób i ocenie psów wszyscy ponownie spotkaliśmy się w miejscu rozpoczęcia prób, gdzie oczekiwaliśmy na podliczenie punktacji oraz ustalenie lokat poszczególnych psów. Tutaj najcięższa praca należała do zespołu sędziowskiego. Uczestnicy oraz korona była już „po” , emocje opadły, a dyskusje w dalszym ciągu dotyczyły głównie psów, polowań oraz Koła na terenie którego gościliśmy. Wszyscy uczestnicy uzupełniali kalorie kiełbaskami i myśliwskim bigosem oraz słodkościami. Kierowcy musieli zadowolić się kawą, herbatą lub zimnymi napojami, natomiast pozostali mieli możliwość pokosztować wyśmienitych nalewek serwowanych przez Kol. Stanisława Guziaka, Prezesa Koła na terenie którego gościliśmy.

         Po podliczeniu punktacji i ustaleniu lokat potwierdziły się nasze obserwacje, że poziom prób był bardzo wysoki – 17 psów uzyskało dyplomy, w tym 15 w grupie wyżłów oraz 2 dla psów myśliwskich małych ras.

W grupie wyżłów 11 dyplomów było pierwszego stopnia oraz po dwa drugiego i trzeciego stopnia.

W tej grupie zwyciężyła z maksymalną liczbą punktów DAIWA Bukowa Ostoja – wyżeł niemiecki szorstkowłosy, będący własnością Kol. Sylwestra Chęcińskiego, drugą lokatę również z maksymalną liczbą punktów uzyskała ZOE Kajminia wyżeł niemiecki krótkowłosy należący do Kol. Krzysztofa Wydmucha, a trzecią lokatę również wyżeł niemiecki krótkowłosy HANA Zwoleńska Ostoja należący do Kol. Aleksandry Przyłuckiej.

W małych psach przyznano dwa dyplomy I stopnia.

Zwyciężył walijski springer spaniel – PRECIOUS AND LOYAL PICTURE IT Koleżanki Kol. Haliny Rosoł, drugą lokatę zajął płochacz niemiecki GROT z Potockiego Matecznika  – właściel Marek Rzewnicki.

Najlepsze psy poza dyplomami uzyskały pamiątkowe puchary i nagrody.

Po wręczeniu pucharów Kol. Stanisław Guziak wiceprezes ORŁ zamknął oficjalną część imprezy.

         Podsumowując był to bardzo udany dzień począwszy od zagwarantowanej pogody, doskonale zorganizowanemu i sprawnemu składowi sędziowskiemu, rekordowej liczby uczestników, pysznemu jedzeniu i nalewkach, a pochlebne opinie uczestników na temat organizatorów oraz gościnności myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 120 „Sokół” w Gąbinie pozwalają oczekiwać, że dla wielu z uczestników było to nie ostatnie spotkanie na próbach pracy psów myśliwskich organizowanych przez ZO PZŁ w Płocku.

Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia !!!

 

                                                             Przewodniczący Komisji Kynologicznej

                                                                            Tomasz Guziak

 

         Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku niniejszym składa serdeczne podziękowania Zarządowi Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 120 „Sokół” w Gąbinie za bardzo dobre przygotowanie dzierżawionego terenu. Podziękowania powyższe przekazujemy na ręce Prezesa Koła Kol. Stanisława Guziaka.

 

  RedoGaleria zdjęć              

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                             Obchody Dnia Św. Huberta 2016

 

img_7277 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

 

                                                           RedoGaleria zdjęć                               

 

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                           

IV Hubertus Gostyniński

 

   dsc_0140 5 listopada  koła łowieckie : Bażant w Gostyninie, Brzask w Warszawie, Łoś w Gostyninie, Nr. 36 przy KPRM w Warszawie, WKŁ 308 w Warszawie, WKŁ 328 Trop w Warszawie wspólnie obchodziły święto naszego patrona Św. Huberta. Wspólne polowanie poprzedziła Msza Święta Hubertowska w Kościele pw Św. Kazimierza w Lucieniu. Podczas odprawy odbyła się ceremonia ślubowania myśliwych, którzy w tym roku wstąpili w nasze szeregi. Następnie odbyły się łowy  w gostynińskich lasach. Po polowaniu odbyło się poświęcenie wiaty wybudowanej przez Nadleśnictwo Gostynin. Podczas uroczystego pokotu wyróżniono Króla i Vice Królów polowania. Obchody zakończyła biesiada myśliwska.  Inicjatorem wspólnych obchodów jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

 

  RedoGaleria zdjęć

  

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS WĘGROWSKI

 

 zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-019     W dniach 22-23 października br. na Zamku w Liwie oraz Węgrowie odbyły się uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców – Św. Huberta. Organizatorami obchodów był Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, natomiast Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął spotkanie patronatem honorowym. Pierwszy dzień uczczono wielkimi łowami, w których udział wzięło 455 myśliwych. Niedzielne uroczystości rozpoczęto paradą Św. Huberta z udziałem jazdy konnej, wojska oraz blisko 100 sztandarów jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także związków zawodowych rolników "Solidarność". Ponadto w paradzie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, myśliwi, leśnicy, jeźdźcy, a także rolnicy podkreślając współpracę i wsparcie dla myśliwych. Parada przeszła z Rynku w Węgrowie na węgrowskie błonia, gdzie odbyły się główne uroczystości. Inauguracją spotkania była Hubertowska Msza Św. z udziałem kilku tysięcy osób. Po Mszy Św. odbyły się między innymi pokazy kulinarne, sokolnicze, kynologiczne, a także koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego. W ogólnopolskich obchodach dnia Św. Huberta wzięło udział wielu Gości w tym: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko (patron honorowy), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp. Tadeusz Pikus, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Łowczy Krajowy Lech Bloch, Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Chróścikowski, posłowie i senatorowie, władze samorządowe, przedstawiciele policji i wojska.zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-528

         Prof. dr hab. Jan Szyszko w swoim przemówieniu podkreślał, że „Działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej”, a także zaznaczył, że „Łowiectwo jest pasją, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi. Zadaniem myśliwych jest utrzymanie równowagi wśród zwierząt, aby żadne z nich nie wyginęło, ale także nie zagrażało rolnikom”
W swoich przemówieniach podkreślano, rolę łowiectwa w pielęgnowaniu bioróżnorodności „Trwale zrównoważona gospodarka leśna pielęgnuje różnorodność biologiczną, co wciąż udowadniamy ponad wszelką wątpliwość i wbrew niektórym opiniom – powiedział Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

         zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-478Natomiast Łowczy Krajowy Lech Bloch podkreślił, że „Najważniejszym dla nas (myśliwych) wyzwaniem na chwilę obecną jest obrona polskiego, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie eksploatacyjny modelu łowiectwa

 

                     RedoGaleria zdjęć

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Wystawa fotografii Laureatów Konkursu

Fotograficznego “Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego

 

plakat    7 października 2016 roku o godzinie 18.00 obędzie się wystawa prac Laureatów XVIII Konkursu Fotograficznego “Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w sali wystawowej.

Konkurs fotograficzny od lat stanowi pewnego rodzaju tradycję, do podtrzymania której przyczyniają się pokonkursowe wystawy w całym kraju. Tym razem wystawa zagościła w Gostyninie. Wystawa ta to podsumowanie zwycięskich prac w dziedzinie fotografii przyrodniczej w trzech kategoriach: „Piękno”, „Ruch”, „Sceny myśliwskie”. Dostępność sprzętu sprawia, że fotografują wszyscy i przestało to być trudnością, natomiast cierpliwe wyczekanie na ujęcie w kadrze dzikiego zwierzęcia jest cały czas wyzwaniem dla nielicznych. To właśnie na tej wystawie możemy oglądać najlepsze zdjęcia nadesłane na coroczny konkurs fotograficzny.  Prace prezentowane na wystawie wieńczącej konkurs to zapis wielu godzin spędzonych na „poszukiwaniu” tego jedynego momentu, ogromnej pasji, często długich nauk bądź ćwiczeń, ale przede wszystkim talentu pozwalającego przedstawić naturę w jej najpiękniejszym wydaniu.

      Włodzimierz Puchalski (1909–1979) to postać wyjątkowa pośród dokumentalistów świata fauny i flory. Był przyrodnikiem, fotografem, myśliwym, autorem książek i filmów. W sposób niezwykle subtelny potrafił uchwycić piękno otaczającej natury. Uznawany jest za prekursora filmu i fotografii przyrodniczej w Polsce, a jego prace dokumentujące polską przyrodę zyskały rozgłos zarówno w kraju jak i za granicą. Zdobywał prestiżowe nagrody na konkursach fotograficznych (np. złoty medal w 1937 roku na Światowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie). Współpracował z magazynami: „Łowiec Polski”, „Wszechświat”, a także z „National Geographic”. Pozostawił wiele książek o tematyce przyrodniczej, a największą popularność zyskały jego publikacje z lat pięćdziesiątych: „Bezkrwawe łowy”, „Wyspa kormoranów”, „W krainie łabędzia” oraz „Wśród trzcin i wód”. Te cztery niezwykłe książki z dorobku Puchalskiego zostały nazwane przez Jarosława Iwaszkiewicza – „Zieloną serią”. Autor opiewa w nich piękno i tajemnice świata przyrody polskiej, przybliża również tajniki pracy fotografika podpatrującego życie zwierząt.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy w dniach 07.10 – 03.11.2016 r. W Sali Wystawowej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w godzinach 8.00 – 20.00

 

                                                                                              Komisarz wystawy

                                                                                               Bogusław Bauer

 

                                                     Redo Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                Sierpecki  „TUR” świętował Jubileusz  50 lat

 

dsc-2   Koło Łowieckie „TUR” w Sierpcu obchodzi pięćdziesiątą rocznicę powstania. Jego utworzenie w 1966 roku, to głównie zasługa ówczesnego posła na Sejm, lekarza weterynarii Antoniego Jankowskiego.
 Koło gospodaruje na dwóch obwodach o łącznej powierzchni około 10 tysięcy hektarów, liczymy obecnie  27 członków i siedmioro kandydatów.
Pośród kandydatów szlify łowieckie odbierają dwie przyszłe Diany Emilia Pruchno i Paulina Pruchno, córki Prezesa koła.
Posiadamy w Dąbkowej Parowie w środku szczutowskich lasów, własną posesję zwaną „Ostoja u Brody”. Jesteśmy właścicielem samochodu osobowego „busa” zdolnego do przewożenia 10 osób i ładunku. Uprawiamy 12 ha ziemi w tym 6 ha własne grunty.
Zarząd stanowią: Witold Pruchno – prezes, Jerzy Gajewski – łowczy, Mirosław Górzyński – sekretarz i Mariusz Chęciński – skarbnik.
Okrągła rocznica istnienia była okazją do uroczystego spotkania, Mszy świętej w intencji pomyślności myśliwych i ich rodzin, wręczenia odznaczeń, biesiady, zabawy, a przede wszystkim przekazania i wyświęcenia sztandaru.
 Po wyświęceniu, sztandar został udekorowany Złotą Odznaką Zasługi Łowieckiej przyznaną Kołu Łowieckiemu „TUR” za wzorową gospodarkę.
W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli oficjalni goście: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Stokłosa, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Zaborowski, wójtowie gmin Sierpc i Szczytowo  Krzysztof  Korpoliński i Andrzej Twardowski.
 Nadleśnictwo Płock reprezentował Adam Iller. Obecne były delegacje sąsiednich kół łowieckich, które wystąpiły pod swoimi sztandarami, oraz zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Skrwilno. W trakcie uroczystości pasowano trzech młodych myśliwych, którzy odbyli roczny staż i zdali egzaminy oraz wręczono dzienniczki siedmiu kandydatom na adeptów sztuki łowieckiej.
Ogromny bukiet kwiatów otrzymała Anna Pruchno – żona Prezesa, z podziękowaniami dla wszystkich kobiet, które sympatyzują, uczestniczą i tolerują myśliwskie pasje, realizowane często kosztem pozostałych członków rodziny.
Członkowie koła „TUR” na tę uroczystość ubrani byli w nowe, prosto od krawca, regulaminowe mundury. Dla licznie przybyłych/ ponad 160 osób/ członków rodzin, zaproszonych gości i przyjaciół przygotowano rozmaite atrakcje: koncert muzyki myśliwskiej, wystawę trofeów we wnętrzu domku, jazdę konną dla dzieci i dorosłych, animacje i malowanie twarzy dzieciom. Konkursy wiedzy łowieckiej obejmowały: rozpoznawania głosów ptaków, ogólną wiedzę przyrodniczą i łowiecką. Biesiada była niezwykle urozmaicona, bogata w smakowite jadło, a jej ukoronowaniem był pieczony w całości dzik z kaszą gryczaną oraz wielki tort.
Przy muzyce biesiadnej bawiliśmy się długo w noc.
 
                       Witold Pruchno
 

Redo Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Zmiana siedziby Zarządu Okręgowego

Z dniem 1 lipca br. biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku zostaje przeniesione na ulicę

Bielską 57 (budynek „EXDROBU”)

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Mistrzostwa Krajowe DIAN

 

20160612_083251     W dniach 11 i 12 czerwca br. na strzelnicy w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Krajowe DIAN.Okręg płocki reprezentowały trzy piękne Panie Agnieszka Wojciechowska, Edyta Kryska i Ania Rębowska. Nasza reprezentacja Pań zdobyła 24 miejsce. 
    Biorąc pod uwagę to, że Panie dopiero rozpoczynają swoją karierę strzelecką, uzyskane lokaty oceniamy jako sukces.
Życzymy siły i wytrwałości w osiąganiu coraz lepszych wyników.

 

                                      Gratulujemy!!!DSC_0038A

 

 

                                                         Redo    Galeria zdjęć

 

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                      VIII Jarmark Tumski  2016                                       

 

 

 IMG_7     Stało się już płocką  tradycją, iż w pierwszych dniach  czerwca, od piątku do niedzieli odbywa się 3-dniowy Jarmark Tumski, gromadzący wiele osób, zainteresowanych  dorobkiem kulturowym regionu Mazowieckiego. Na tej  jednej z ważniejszych imprez organizowanych w Płocku, nie mogło zabraknąć myśliwych. Na naszym stoisku prezentowaliśmy dorobek płockich myśliwych, prezentowaliśmy także możliwości edukacyjne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej w Karolewie, oraz  Zespoły  Muzyki Myśliwskiej. IMG_5

       Po  raz kolejny na Jarmarku gościły Diany ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Nasze koleżanki przygotowały wiele tradycyjnych specjałów  oraz ciekawostek myśliwskich, a dla dzieci czekały, łamigłówki i zagadki nagradzane słodyczami, oraz różnego rodzaju kolorowankami.

 

 

Redo Galeria zdjęć

 
 

 

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b   
 
 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

PZŁ Płock baner

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich

 

       IMG_0046 A W dniach 16 -17 stycznia b.r. w auli płockiej Fili Politechniki Warszawskiej przy ulicy Jachowicza 2 w Płocku odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyroda i biologia oraz myśliwych współpracujących ze szkołami.

         Wykłady odbyły się w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i były prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z podstawą programową bioróżnorodności. Podczas wykładów wskazano sposoby przekazywania  wiedzy podczas zajęć klasowych i terenowych z uwzględnieniem udziału myśliwych, przedstawiono przykładowe konspekty  lekcji, zaprezentowano działalność edukacyjną PZŁ i współpracę ze szkołami, omówiono praktyczne zastosowanie przekazanych materiałów edukacyjnych.IMG_0061 A

         Rozmowy kuluarowe podczas przerwy obiadowej czy kawowej sprzyjały zacieśnieniu współpracy nauczycieli z myśliwymi. Zaplanowano wiele spotkań na lekcjach oraz wspólne wyjazdy na naszą ścieżkę edukacyjną na Strzelnicy Myśliwskiej w Karolewie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów  otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

              Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku

 

         W dniu 19 października 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 45 rocznicy powstania Koła połączone z poświęceniem i oddaniem do użytku nowej kwatery myśliwskiej w Siemiątkowie Rogalach. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej polowej celebrowanej przez kapelana myśliwych Okręgu płockiego ks. kanonika Jerzego Ławickiego. Poświęcenia kwatery dokonali wspólnie ksiądz kapelan i proboszcz parafii Siemiątkowo ks. kanonik Marian Matusiak.
       Następnie Prezes Koła Witold Różycki powitał przybyłych gości i przedstawił pokrótce historię Koła. W imieniu Zarządu Koła nagrodził Kolegów którzy włożyli największy wkład pracy w remont kwatery myśliwskiej. Dyplomy i drobne upominki otrzymali: Wojciech Pilewski, Jan Guzanek, Andrzej Fila, Marek Tarka i Mariusz Dobrzeniecki.
Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych gości. A naszą imprezę uświetnili swoją obecnością:
– Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
– Pan Grzegorz Wróblewski,
– Wójt Gminy Siemiątkowo Pan Piotr Kostrzewski,
– Sekretarz gminy Siemiątkowo Pan Mirosław Różański,
– władze myśliwskie z Ciechanowa w osobie Kol. Jana Mączewskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– władze myśliwskie z Płocka Kol. Marek Zaborowski Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Kol. Tadeusz Stokłosa  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– Prezes Koła Łowieckiego TROP z Płocka,
– Sekretarz Koła Łowieckiego LEŚNIK z Płocka,
– Koledzy myśliwi z Kół: ŻURAW w Płocku, ŚW. HUBERT w Płocku,
– SOKÓŁ w Ciechanowie, LEW w Sierpcu,
– byli właściciele, sąsiedzi oraz budowniczowie kwatery,
– byli i obecni członkowie Koła.
        W imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich Medale Zasługi Łowieckiej wręczyli: Prezes ORŁ w Płocku Kol. Tadeusz Stokłosa, Prezes ORŁ w Ciechanowie Kol. Jan Mączyński oraz Łowczy Okręgowy Kol. Marek Zaborowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Waldemarowi Kulczakiewiczowi i Kol. Witoldowi Różyckiemu.  
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Andrzejowi Fila i Kol. Zdzisławowi Michalskiemu.  
      Po części oficjalnej miała miejsce biesiada myśliwska, podczas której nie zabrakło pieczonego dzika i wędlin z dziczyzny. Każdy z przybyłych gości oraz członków Koła otrzymał okolicznościową pamiątkę. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

 

               DSC_5572DSC_5551DSC_5582

 

                                                                Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

 

    DSC_0001W dniu 11 września 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kutnie, w trakcie której poświęcono, ufundowany przez Koło, fresk św. Huberta patrona myśliwych.

            Uroczystości kontynuowane były w sali bankietowej PAOLA w Gołębiewie Nowym. Gości przywitał Prezes Adam Kumorowski. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz: Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Płocku, powiatu kutnowskiego, miasta i gminy Kutno, gminy Krzyżanów, Nadleśnictwa Kutno, Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych i Gimnazjum w Krzyżanowie, sąsiednich kół łowieckich, a nadto zaproszeni goście oraz myśliwi wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie obchodów dokonano odznaczenia Koła oraz myśliwych Pawła Gaszewskiego i Bogdana Przychodzeń Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Przybyli goście złożyli życzenia oraz przekazali upominki. Na zakończenie obchodów uczniowie SP w Kaszewach Dwornych wystawili humorystyczne przedstawienie artystyczne na temat myśliwych. Uroczystości zakończyły się biesiadą myśliwską. Jubileusz uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku im. M. Kamińskiego.DSC_0042

            Obchody jubileuszu Koła Łowickiego „Łoś” w Kutnie połączono z konkursem plastycznym zorganizowanym dla uczniów SP w Kaszewach Dwornych oraz wydaniem publikacji jubileuszowej, będącej kroniką historii oraz przedstawiającą aktualne wydarzenia z życia Koła.

Kutno, dnia 17 września 2015 roku

 

Łukasz Borkowski

Sekretarz Koła Łowieckiego

„ŁOŚ” w Kutnie

 

 

Galeria zdjęć

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

   IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

 

         IMG_0631A4 lipca br. w Płocku odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. W Zjeździe uczestniczyło  59 delegatów reprezentujących koła mające siedzibę na terenie okręgu płockiego, koła  dzierżawiące obwody w naszym okręgu oraz przedstawiciele członków PZŁ  niestowarzyszonych. Na Zjeździe gościli Tadeusz Andrzejczak Główny Rzecznik Dyscyplinarny, Marcin Pasternak Kierownik Działu Prawnego ZG PZŁ, członkowie ustępującego ZO PZŁ, członkowie ustępującej ORŁ, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Adam Dobrogoszcz, Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego Sylwester Brukman, Przewodniczący OKR Bogumił Ślubowski.IMG_0630AB
        Zjazd otworzył prezes ustępującej ORŁ kol. Tadeusz Stokłosa. Przy dźwiękach sygnałówek wprowadzono sztandar ORŁ. Następnie wręczono odznaczenia łowieckie. Prezes Tadeusz Stokłosa złożył sprawozdanie ustępującej ORŁ. Następnie głos zabrał  Kol. Tadeusz Andrzejczak, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację  PZŁ w związku z koniecznością nowelizacji ustawy. Dalsze obrady prowadził kol. Stanisław Guziak wybrany przez OZD na przewodniczącego.  Zjazd dokonał wyboru 15 członków Okręgowej Rady Łowieckiej, w skład której weszli: Kazimierz Nowakowski, Wojciech Motylewski, Tadeusz Stokłosa, Ryszard Jeznach, Kazimierz Kuligowski, Krzysztof Kupniewski, Witold Pruchno, Jerzy Piechocki, Stanisław Guziak, Andrzej Łapiński, Krzysztof Karolski, Grzegorz Jachimiak, Tadeusz Pszczółkowski, Jan Mierzejewski, Karol Olesiński. Powołana Rada wybrała prezydium w składzie:
Tadeusz Stokłosa – Prezes, Stanisław Guziak – Wiceprezes , Witold Pruchno – Sekretarz.
     Uchwałą wybranej Okręgowej Rady Łowieckiej na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego został wybrany kol.  Marek Zaborowski.
     Zjazd dokonał wyboru kol. Tadeusza Stokłosy na  członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
Delegatami na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani koledzy:
Tadeusz Stokosa, Paweł Piątkiewicz, Stanisław Guziak. 

 

Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

  

      link  –  Projekt ustawy dot. szkód łowieckich

      link  –  Konferencja prasowa w Sejmie-video

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Nowy wzór Rocznego Planu Łowieckiego

 od sezonu  2015/2016

 

                                                                     PDF-02                                    Open doc

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

90-lat PZŁ – uroczystości Okręgowe w Płocku

 

1B     15 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.

Podczas uroczystej Mszy Św. w kościele N. M. P. Królowej Polski w Płocku, celebrowanej  przez Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego z udziałem Ks. Prałata Jana Dobrodzieja, Ks. Kanonika Romana Bagińskiego oraz Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej.

     W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych Gości,1D wśród których byli parlamentarzyści, prof. Zygmunt Jasiński – członek Zarządu Głównego PZŁ, Starostowie, Nadleśniczowie, oraz Koledzy myśliwi.  
    Podczas Mszy Świętej oraz w części oficjalnej obchodów uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez Koła Łowieckie, oraz sokolnicy ze swoimi pięknymi sokołami.
Kolejną częścią uroczystości, na  terenie Domu Technika, była część oficjalna, którą otworzył Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski. Powitał zaproszonych gości, przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej, a po odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń prof. Zygmunt Jasiński wspólnie z Prezesem ORŁ Tadeuszem Stokłosą, wręczyli odznaczenia łowieckie.1C
   Odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej 25-ciu zasłużonych myśliwych oraz 4 myśliwych uhonorowano medalami za 50 lat członkostwa w PZŁ.Po wystąpieniach zaproszonych gości, odczytaniu listów gratulacyjnych, rozpoczęła się biesiada myśliwska, która zakończyła uroczystości.Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.

 

   

           *Galeria  zdjęć*

 

                        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                 

      

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących  uzyskała status organizacji pożytku publicznego

      

                       

 

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

logo_nazwa_pl
 
  ,,Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy w wybranych obwodach  łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ województwa mazowieckiego”  w latach 2012 – 2013 dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Budowa  ścieżki  edukacyjno- przyrodniczej  w  Karolewie, Gm. Nowy  Duninów  dofinansowana  przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w  Warszawie, w  formie  dotacji, w  kwocie  19.000,00 zł "

                   

    ,,Program aktywnego ratowania  gatunku poprzez reintrodukcję    kuropatwy i bażanta w obwodach   łowieckich płockiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.000,00 zł.”

 

       

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

             

   Z O  PZŁ Płock

  Aktualizacja  strony 08.02.2019r.

Kalendarz
Luty 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Pogodynka
OSTOJA TVP 2.
Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny „OSTOJA”, począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany jest o godzinie 10.15 na kanale TVP 2.