Strona główna

 

 

 

…Darz Bór

Witamy na stronie ZO PZŁ

w Płocku

 

 

 

 

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów

     Informujemy, że w dniu 6 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku przy ul. Bielskiej 57 rozpocznie się kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej.

     Zajęcia będą odbywać się w systemie sobota – niedziela. Harmonogram zajęć zostanie podany na pierwszym spotkaniu. Wszystkich chętnych, którzy ukończyli 3-letni staż myśliwski serdecznie zapraszamy.

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                             Obchody Dnia Św. Huberta 2016

 

img_7277 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

 

                                                           RedoGaleria zdjęć                               

 

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                        Składka członkowska na rok 2017

 

       Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 23/2016 z dnia 14.09.2016r. składka członkowska na 2017 rok wynosi:

            – składka normalna – 357 zł.  (w tym ubezpieczenie 37 zł.)      

            – ulgowa                   – 197 zł.  ( w tym ubezpieczenie 37 zł.)    

      Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
     Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków PEKAO SA zwolnione są od kosztów prowizji bankowej, niezależnie od tego czy są to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie obowiązuje na
terenie Okręgu płockiego.      

                                                

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Nowa legitymacja członkowska

 

        Uchwałą nr 11/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Naczelna Rada Łowiecka zobowiązała Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego do zmiany wzoru legitymacji członka PZŁ oraz wymiany obecnych legitymacji na nowe. Wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Przygotowanie do wymiany legitymacji powoduje konieczność weryfikacji danych osobowych członka Zrzeszenia w systemie informatycznym. Do wymiany legitymacji potrzebne są:

         a) zdjęcie w wersji papierowej o wymiarach 35 mm x 45 mm lub w  wersji elektronicznej
         o wymiarach 492 x 633 piksele. 70 – 80% zdjęcia   zajmuje twarz – typowe zdjęcie    
         do dowodu osobistego lub paszportu.
         b) aktualne dane osobowe myśliwego, złożone w ZO PZŁ w formie  ankiety
 
Redo

Druk ankiety

 
 
         Zarząd Koła po skompletowaniu dokumentów od wszystkich członków macierzystych Koła, powinien je dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego.Właściwym Zarządem Okręgowym będzie ten, do którego myśliwy wpłaca składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia.Prosimy Zarządy Kół Łowieckich o pomoc i przygotowanie potrzebnych  dokumentów w celu sprawnego przeprowadzenia wymiany legitymacji.

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

IV Hubertus Gostyniński

 

   dsc_0140 5 listopada  koła łowieckie : Bażant w Gostyninie, Brzask w Warszawie, Łoś w Gostyninie, Nr. 36 przy KPRM w Warszawie, WKŁ 308 w Warszawie, WKŁ 328 Trop w Warszawie wspólnie obchodziły święto naszego patrona Św. Huberta. Wspólne polowanie poprzedziła Msza Święta Hubertowska w Kościele pw Św. Kazimierza w Lucieniu. Podczas odprawy odbyła się ceremonia ślubowania myśliwych, którzy w tym roku wstąpili w nasze szeregi. Następnie odbyły się łowy  w gostynińskich lasach. Po polowaniu odbyło się poświęcenie wiaty wybudowanej przez Nadleśnictwo Gostynin. Podczas uroczystego pokotu wyróżniono Króla i Vice Królów polowania. Obchody zakończyła biesiada myśliwska.  Inicjatorem wspólnych obchodów jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

 

  RedoGaleria zdjęć

  

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS WĘGROWSKI

 

 zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-019     W dniach 22-23 października br. na Zamku w Liwie oraz Węgrowie odbyły się uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców – Św. Huberta. Organizatorami obchodów był Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, natomiast Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął spotkanie patronatem honorowym. Pierwszy dzień uczczono wielkimi łowami, w których udział wzięło 455 myśliwych. Niedzielne uroczystości rozpoczęto paradą Św. Huberta z udziałem jazdy konnej, wojska oraz blisko 100 sztandarów jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także związków zawodowych rolników "Solidarność". Ponadto w paradzie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, myśliwi, leśnicy, jeźdźcy, a także rolnicy podkreślając współpracę i wsparcie dla myśliwych. Parada przeszła z Rynku w Węgrowie na węgrowskie błonia, gdzie odbyły się główne uroczystości. Inauguracją spotkania była Hubertowska Msza Św. z udziałem kilku tysięcy osób. Po Mszy Św. odbyły się między innymi pokazy kulinarne, sokolnicze, kynologiczne, a także koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego. W ogólnopolskich obchodach dnia Św. Huberta wzięło udział wielu Gości w tym: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko (patron honorowy), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp. Tadeusz Pikus, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Łowczy Krajowy Lech Bloch, Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Chróścikowski, posłowie i senatorowie, władze samorządowe, przedstawiciele policji i wojska.zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-528

         Prof. dr hab. Jan Szyszko w swoim przemówieniu podkreślał, że „Działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej”, a także zaznaczył, że „Łowiectwo jest pasją, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi. Zadaniem myśliwych jest utrzymanie równowagi wśród zwierząt, aby żadne z nich nie wyginęło, ale także nie zagrażało rolnikom”
W swoich przemówieniach podkreślano, rolę łowiectwa w pielęgnowaniu bioróżnorodności „Trwale zrównoważona gospodarka leśna pielęgnuje różnorodność biologiczną, co wciąż udowadniamy ponad wszelką wątpliwość i wbrew niektórym opiniom – powiedział Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

         zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-478Natomiast Łowczy Krajowy Lech Bloch podkreślił, że „Najważniejszym dla nas (myśliwych) wyzwaniem na chwilę obecną jest obrona polskiego, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie eksploatacyjny modelu łowiectwa

 

                     RedoGaleria zdjęć

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Wystawa fotografii Laureatów Konkursu

Fotograficznego “Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego

 

plakat    7 października 2016 roku o godzinie 18.00 obędzie się wystawa prac Laureatów XVIII Konkursu Fotograficznego “Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w sali wystawowej.

Konkurs fotograficzny od lat stanowi pewnego rodzaju tradycję, do podtrzymania której przyczyniają się pokonkursowe wystawy w całym kraju. Tym razem wystawa zagościła w Gostyninie. Wystawa ta to podsumowanie zwycięskich prac w dziedzinie fotografii przyrodniczej w trzech kategoriach: „Piękno”, „Ruch”, „Sceny myśliwskie”. Dostępność sprzętu sprawia, że fotografują wszyscy i przestało to być trudnością, natomiast cierpliwe wyczekanie na ujęcie w kadrze dzikiego zwierzęcia jest cały czas wyzwaniem dla nielicznych. To właśnie na tej wystawie możemy oglądać najlepsze zdjęcia nadesłane na coroczny konkurs fotograficzny.  Prace prezentowane na wystawie wieńczącej konkurs to zapis wielu godzin spędzonych na „poszukiwaniu” tego jedynego momentu, ogromnej pasji, często długich nauk bądź ćwiczeń, ale przede wszystkim talentu pozwalającego przedstawić naturę w jej najpiękniejszym wydaniu.


      Włodzimierz Puchalski (1909–1979) to postać wyjątkowa pośród dokumentalistów świata fauny i flory. Był przyrodnikiem, fotografem, myśliwym, autorem książek i filmów. W sposób niezwykle subtelny potrafił uchwycić piękno otaczającej natury. Uznawany jest za prekursora filmu i fotografii przyrodniczej w Polsce, a jego prace dokumentujące polską przyrodę zyskały rozgłos zarówno w kraju jak i za granicą. Zdobywał prestiżowe nagrody na konkursach fotograficznych (np. złoty medal w 1937 roku na Światowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie). Współpracował z magazynami: „Łowiec Polski”, „Wszechświat”, a także z „National Geographic”. Pozostawił wiele książek o tematyce przyrodniczej, a największą popularność zyskały jego publikacje z lat pięćdziesiątych: „Bezkrwawe łowy”, „Wyspa kormoranów”, „W krainie łabędzia” oraz „Wśród trzcin i wód”. Te cztery niezwykłe książki z dorobku Puchalskiego zostały nazwane przez Jarosława Iwaszkiewicza – „Zieloną serią”. Autor opiewa w nich piękno i tajemnice świata przyrody polskiej, przybliża również tajniki pracy fotografika podpatrującego życie zwierząt.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy w dniach 07.10 – 03.11.2016 r. W Sali Wystawowej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w godzinach 8.00 – 20.00

 

                                                                                              Komisarz wystawy

                                                                                               Bogusław Bauer

 

                                                     Redo Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                Sierpecki  „TUR” świętował Jubileusz  50 lat

 

dsc-2   Koło Łowieckie „TUR” w Sierpcu obchodzi pięćdziesiątą rocznicę powstania. Jego utworzenie w 1966 roku, to głównie zasługa ówczesnego posła na Sejm, lekarza weterynarii Antoniego Jankowskiego.
 Koło gospodaruje na dwóch obwodach o łącznej powierzchni około 10 tysięcy hektarów, liczymy obecnie  27 członków i siedmioro kandydatów.
Pośród kandydatów szlify łowieckie odbierają dwie przyszłe Diany Emilia Pruchno i Paulina Pruchno, córki Prezesa koła.
Posiadamy w Dąbkowej Parowie w środku szczutowskich lasów, własną posesję zwaną „Ostoja u Brody”. Jesteśmy właścicielem samochodu osobowego „busa” zdolnego do przewożenia 10 osób i ładunku. Uprawiamy 12 ha ziemi w tym 6 ha własne grunty.
Zarząd stanowią: Witold Pruchno – prezes, Jerzy Gajewski – łowczy, Mirosław Górzyński – sekretarz i Mariusz Chęciński – skarbnik.
Okrągła rocznica istnienia była okazją do uroczystego spotkania, Mszy świętej w intencji pomyślności myśliwych i ich rodzin, wręczenia odznaczeń, biesiady, zabawy, a przede wszystkim przekazania i wyświęcenia sztandaru.
 Po wyświęceniu, sztandar został udekorowany Złotą Odznaką Zasługi Łowieckiej przyznaną Kołu Łowieckiemu „TUR” za wzorową gospodarkę.
W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli oficjalni goście: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Stokłosa, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Zaborowski, wójtowie gmin Sierpc i Szczytowo  Krzysztof  Korpoliński i Andrzej Twardowski.
 Nadleśnictwo Płock reprezentował Adam Iller. Obecne były delegacje sąsiednich kół łowieckich, które wystąpiły pod swoimi sztandarami, oraz zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Skrwilno. W trakcie uroczystości pasowano trzech młodych myśliwych, którzy odbyli roczny staż i zdali egzaminy oraz wręczono dzienniczki siedmiu kandydatom na adeptów sztuki łowieckiej.
Ogromny bukiet kwiatów otrzymała Anna Pruchno – żona Prezesa, z podziękowaniami dla wszystkich kobiet, które sympatyzują, uczestniczą i tolerują myśliwskie pasje, realizowane często kosztem pozostałych członków rodziny.
Członkowie koła „TUR” na tę uroczystość ubrani byli w nowe, prosto od krawca, regulaminowe mundury. Dla licznie przybyłych/ ponad 160 osób/ członków rodzin, zaproszonych gości i przyjaciół przygotowano rozmaite atrakcje: koncert muzyki myśliwskiej, wystawę trofeów we wnętrzu domku, jazdę konną dla dzieci i dorosłych, animacje i malowanie twarzy dzieciom. Konkursy wiedzy łowieckiej obejmowały: rozpoznawania głosów ptaków, ogólną wiedzę przyrodniczą i łowiecką. Biesiada była niezwykle urozmaicona, bogata w smakowite jadło, a jej ukoronowaniem był pieczony w całości dzik z kaszą gryczaną oraz wielki tort.
Przy muzyce biesiadnej bawiliśmy się długo w noc.
 
                       Witold Pruchno
 

Redo Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Zmiana siedziby Zarządu Okręgowego

Z dniem 1 lipca br. biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku zostaje przeniesione na ulicę

Bielską 57 (budynek „EXDROBU”)

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

XVII Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego

 

      WP_201a26 czerwca 2016r. odbyły się Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego. Konkurencje zawodów odbyły się w pełnym wieloboju  z broni śrutowej oraz  kulowej  o lufie gwintowanej.

                 Była prowadzona klasyfikacja:

– indywidualna w klasie powszechnej

– indywidualna w klasie  mistrzowskiej

–  indywidualna w klasie seniorów

–  indywidualna w  klasie Dian

–  drużynowa w klasie powszechnej

–  drużynowa  w klasie otwartej

     W  Mistrzostwach uczestniczyło 49 zawodników. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich obowiązujących w PZŁ.

 

                                                    Redo Wyniki Zawodów

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Mistrzostwa Krajowe DIAN

 

20160612_083251     W dniach 11 i 12 czerwca br. na strzelnicy w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Krajowe DIAN.Okręg płocki reprezentowały trzy piękne Panie Agnieszka Wojciechowska, Edyta Kryska i Ania Rębowska. Nasza reprezentacja Pań zdobyła 24 miejsce. 
    Biorąc pod uwagę to, że Panie dopiero rozpoczynają swoją karierę strzelecką, uzyskane lokaty oceniamy jako sukces.
Życzymy siły i wytrwałości w osiąganiu coraz lepszych wyników.

 

                                      Gratulujemy!!!DSC_0038A

 

 

                                                         Redo    Galeria zdjęć

 

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                      VIII Jarmark Tumski  2016                                       

 

 

 IMG_7     Stało się już płocką  tradycją, iż w pierwszych dniach  czerwca, od piątku do niedzieli odbywa się 3-dniowy Jarmark Tumski, gromadzący wiele osób, zainteresowanych  dorobkiem kulturowym regionu Mazowieckiego. Na tej  jednej z ważniejszych imprez organizowanych w Płocku, nie mogło zabraknąć myśliwych. Na naszym stoisku prezentowaliśmy dorobek płockich myśliwych, prezentowaliśmy także możliwości edukacyjne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej w Karolewie, oraz  Zespoły  Muzyki Myśliwskiej. IMG_5

       Po  raz kolejny na Jarmarku gościły Diany ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Nasze koleżanki przygotowały wiele tradycyjnych specjałów  oraz ciekawostek myśliwskich, a dla dzieci czekały, łamigłówki i zagadki nagradzane słodyczami, oraz różnego rodzaju kolorowankami.

 

 

Redo Galeria zdjęć

 

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b   
 
 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                                            

 

PZŁ Płock baner

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich

 

       IMG_0046 A W dniach 16 -17 stycznia b.r. w auli płockiej Fili Politechniki Warszawskiej przy ulicy Jachowicza 2 w Płocku odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyroda i biologia oraz myśliwych współpracujących ze szkołami.

         Wykłady odbyły się w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i były prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z podstawą programową bioróżnorodności. Podczas wykładów wskazano sposoby przekazywania  wiedzy podczas zajęć klasowych i terenowych z uwzględnieniem udziału myśliwych, przedstawiono przykładowe konspekty  lekcji, zaprezentowano działalność edukacyjną PZŁ i współpracę ze szkołami, omówiono praktyczne zastosowanie przekazanych materiałów edukacyjnych.IMG_0061 A

         Rozmowy kuluarowe podczas przerwy obiadowej czy kawowej sprzyjały zacieśnieniu współpracy nauczycieli z myśliwymi. Zaplanowano wiele spotkań na lekcjach oraz wspólne wyjazdy na naszą ścieżkę edukacyjną na Strzelnicy Myśliwskiej w Karolewie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów  otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

              Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku

 

         W dniu 19 października 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 45 rocznicy powstania Koła połączone z poświęceniem i oddaniem do użytku nowej kwatery myśliwskiej w Siemiątkowie Rogalach. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej polowej celebrowanej przez kapelana myśliwych Okręgu płockiego ks. kanonika Jerzego Ławickiego. Poświęcenia kwatery dokonali wspólnie ksiądz kapelan i proboszcz parafii Siemiątkowo ks. kanonik Marian Matusiak.
       Następnie Prezes Koła Witold Różycki powitał przybyłych gości i przedstawił pokrótce historię Koła. W imieniu Zarządu Koła nagrodził Kolegów którzy włożyli największy wkład pracy w remont kwatery myśliwskiej. Dyplomy i drobne upominki otrzymali: Wojciech Pilewski, Jan Guzanek, Andrzej Fila, Marek Tarka i Mariusz Dobrzeniecki.
Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych gości. A naszą imprezę uświetnili swoją obecnością:
– Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
– Pan Grzegorz Wróblewski,
– Wójt Gminy Siemiątkowo Pan Piotr Kostrzewski,
– Sekretarz gminy Siemiątkowo Pan Mirosław Różański,
– władze myśliwskie z Ciechanowa w osobie Kol. Jana Mączewskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– władze myśliwskie z Płocka Kol. Marek Zaborowski Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Kol. Tadeusz Stokłosa  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– Prezes Koła Łowieckiego TROP z Płocka,
– Sekretarz Koła Łowieckiego LEŚNIK z Płocka,
– Koledzy myśliwi z Kół: ŻURAW w Płocku, ŚW. HUBERT w Płocku,
– SOKÓŁ w Ciechanowie, LEW w Sierpcu,
– byli właściciele, sąsiedzi oraz budowniczowie kwatery,
– byli i obecni członkowie Koła.
        W imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich Medale Zasługi Łowieckiej wręczyli: Prezes ORŁ w Płocku Kol. Tadeusz Stokłosa, Prezes ORŁ w Ciechanowie Kol. Jan Mączyński oraz Łowczy Okręgowy Kol. Marek Zaborowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Waldemarowi Kulczakiewiczowi i Kol. Witoldowi Różyckiemu.  
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Andrzejowi Fila i Kol. Zdzisławowi Michalskiemu.  
      Po części oficjalnej miała miejsce biesiada myśliwska, podczas której nie zabrakło pieczonego dzika i wędlin z dziczyzny. Każdy z przybyłych gości oraz członków Koła otrzymał okolicznościową pamiątkę. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

 

               DSC_5572DSC_5551DSC_5582

 

                                                                Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

 

            DSC_0001W dniu 11 września 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kutnie, w trakcie której poświęcono, ufundowany przez Koło, fresk św. Huberta patrona myśliwych.

            Uroczystości kontynuowane były w sali bankietowej PAOLA w Gołębiewie Nowym. Gości przywitał Prezes Adam Kumorowski. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz: Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Płocku, powiatu kutnowskiego, miasta i gminy Kutno, gminy Krzyżanów, Nadleśnictwa Kutno, Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych i Gimnazjum w Krzyżanowie, sąsiednich kół łowieckich, a nadto zaproszeni goście oraz myśliwi wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie obchodów dokonano odznaczenia Koła oraz myśliwych Pawła Gaszewskiego i Bogdana Przychodzeń Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Przybyli goście złożyli życzenia oraz przekazali upominki. Na zakończenie obchodów uczniowie SP w Kaszewach Dwornych wystawili humorystyczne przedstawienie artystyczne na temat myśliwych. Uroczystości zakończyły się biesiadą myśliwską. Jubileusz uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku im. M. Kamińskiego.DSC_0042

            Obchody jubileuszu Koła Łowickiego „Łoś” w Kutnie połączono z konkursem plastycznym zorganizowanym dla uczniów SP w Kaszewach Dwornych oraz wydaniem publikacji jubileuszowej, będącej kroniką historii oraz przedstawiającą aktualne wydarzenia z życia Koła.

Kutno, dnia 17 września 2015 roku

 

Łukasz Borkowski

Sekretarz Koła Łowieckiego

„ŁOŚ” w Kutnie

 

 

Galeria zdjęć

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

   IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

 

         IMG_0631A4 lipca br. w Płocku odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. W Zjeździe uczestniczyło  59 delegatów reprezentujących koła mające siedzibę na terenie okręgu płockiego, koła  dzierżawiące obwody w naszym okręgu oraz przedstawiciele członków PZŁ  niestowarzyszonych. Na Zjeździe gościli Tadeusz Andrzejczak Główny Rzecznik Dyscyplinarny, Marcin Pasternak Kierownik Działu Prawnego ZG PZŁ, członkowie ustępującego ZO PZŁ, członkowie ustępującej ORŁ, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Adam Dobrogoszcz, Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego Sylwester Brukman, Przewodniczący OKR Bogumił Ślubowski.IMG_0630AB
        Zjazd otworzył prezes ustępującej ORŁ kol. Tadeusz Stokłosa. Przy dźwiękach sygnałówek wprowadzono sztandar ORŁ. Następnie wręczono odznaczenia łowieckie. Prezes Tadeusz Stokłosa złożył sprawozdanie ustępującej ORŁ. Następnie głos zabrał  Kol. Tadeusz Andrzejczak, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację  PZŁ w związku z koniecznością nowelizacji ustawy. Dalsze obrady prowadził kol. Stanisław Guziak wybrany przez OZD na przewodniczącego.  Zjazd dokonał wyboru 15 członków Okręgowej Rady Łowieckiej, w skład której weszli: Kazimierz Nowakowski, Wojciech Motylewski, Tadeusz Stokłosa, Ryszard Jeznach, Kazimierz Kuligowski, Krzysztof Kupniewski, Witold Pruchno, Jerzy Piechocki, Stanisław Guziak, Andrzej Łapiński, Krzysztof Karolski, Grzegorz Jachimiak, Tadeusz Pszczółkowski, Jan Mierzejewski, Karol Olesiński. Powołana Rada wybrała prezydium w składzie:
Tadeusz Stokłosa – Prezes, Stanisław Guziak – Wiceprezes , Witold Pruchno – Sekretarz.
     Uchwałą wybranej Okręgowej Rady Łowieckiej na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego został wybrany kol.  Marek Zaborowski.
     Zjazd dokonał wyboru kol. Tadeusza Stokłosy na  członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
Delegatami na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani koledzy:
Tadeusz Stokosa, Paweł Piątkiewicz, Stanisław Guziak. 

 

Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

  

      link  –  Projekt ustawy dot. szkód łowieckich

      link  –  Konferencja prasowa w Sejmie-video


 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Nowy wzór Rocznego Planu Łowieckiego

 od sezonu  2015/2016

 

                                                                     PDF-02                                    Open doc

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                                                    

90-lat PZŁ – uroczystości Okręgowe w Płocku

 

1B     15 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.

Podczas uroczystej Mszy Św. w kościele N. M. P. Królowej Polski w Płocku, celebrowanej  przez Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego z udziałem Ks. Prałata Jana Dobrodzieja, Ks. Kanonika Romana Bagińskiego oraz Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej.

     W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych Gości,1D wśród których byli parlamentarzyści, prof. Zygmunt Jasiński – członek Zarządu Głównego PZŁ, Starostowie, Nadleśniczowie, oraz Koledzy myśliwi.  
    Podczas Mszy Świętej oraz w części oficjalnej obchodów uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez Koła Łowieckie, oraz sokolnicy ze swoimi pięknymi sokołami.
Kolejną częścią uroczystości, na  terenie Domu Technika, była część oficjalna, którą otworzył Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski. Powitał zaproszonych gości, przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej, a po odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń prof. Zygmunt Jasiński wspólnie z Prezesem ORŁ Tadeuszem Stokłosą, wręczyli odznaczenia łowieckie.1C
   Odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej 25-ciu zasłużonych myśliwych oraz 4 myśliwych uhonorowano medalami za 50 lat członkostwa w PZŁ.Po wystąpieniach zaproszonych gości, odczytaniu listów gratulacyjnych, rozpoczęła się biesiada myśliwska, która zakończyła uroczystości.Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.

 

   

           *Galeria  zdjęć*

 

                        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                 

      

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących  uzyskała status organizacji pożytku publicznego

      

                       

 

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

logo_nazwa_pl   
 
  ,,Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy w wybranych obwodach  łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ województwa mazowieckiego”  w latach 2012 – 2013 dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Budowa  ścieżki  edukacyjno- przyrodniczej  w  Karolewie, Gm. Nowy  Duninów  dofinansowana  przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w  Warszawie, w  formie  dotacji, w  kwocie  19.000,00 zł "

                   

    ,,Program aktywnego ratowania  gatunku poprzez reintrodukcję    kuropatwy i bażanta w obwodach   łowieckich płockiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.000,00 zł.”

 

       

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

             

   Z O  PZŁ Płock

  Aktualizacja  strony 02.03.2017r.

Kalendarz
Maj 2017
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC
Pogodynka
OSTOJA TVP 2.
Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny „OSTOJA”, począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany jest o godzinie 10.15 na kanale TVP 2.