Strona główna

 
…Darz Bór
Witamy na stronie ZO PZŁ
w Płocku
 
 
                    

                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                                    Szkolenie weterynaryjne

 

 Informujemy, że w dniach 16-17 października br. od godz. 9.00 organizujemy szkolenie dotyczące oględzin tusz odstrzelonej zwierzyny. Szkolenie będzie miało wymiar 16 godzin i prowadzone będzie przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Szkolenie odbędzie się dwutorowo:

–  w siedzibie ZO PZŁ w Płocku, ul. H. A. Gradowskiego 5  lub 

–  online

Koszt szkolenia 140 zł.

Na zgłoszenia imienne czekamy do 10 października br.

Przypominamy,

że zaświadczenia uprawniające do oględzin tusz ważne są 10 lat.

 

 

                                         tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                       

                               XXI  Zawody strzeleckie 2021 

 

   21 sierpnia 2021r. odbyły się Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich Okręgu płockiego. Konkurencje zawodów odbyły się w pełnym wieloboju  z broni śrutowej oraz  kulowej  o lufie gwintowanej.                                 

 

                                      Wyniki – Karolewo 2021

 

  Klasyfikacjaimage-a-36 drużynowa

        – klasa  OPEN i klasa Powszechna

 

  image-a-36Klasyfikacja  indywidualna

         – klasa powszechna

        – klasa mistrzowska

        – klasa seniorzy

 

 

   tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 Szkolenie na strażników łowieckich

 

       Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku informuje, że w dniu 4 września 2021r. odbędzie się szkolenie dla strażników łowieckich. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie ZO PZŁ w Płocku przy ul. H. A. Gradowskiego 5. Zajęcia rozpoczną się od godz. 8.00.

Program szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników.

2. Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Gospodarka łowiecka.

4. Elementy prawa karnego i postępowania karnego.

5. Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

6. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy takty i technik interwencyjnych (elementy samoobrony).

7. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach.

8. Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych), Państwową Strażą Rybacką.

Wszystkie Koła Łowieckie oraz osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail zo.plock@pzlow.pl

  Na zgłoszenia imienne czekamy do 1 września br.

                

 
                                              tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                              Komunikat w sprawie dzierżawy obwodów

           

 

 

Link   https://www.facebook.com/Lowiec.Polski/posts/3006831416270265

 

 

 

                                  

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                         

 


 

  Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ Sekcja Wabienia Drapieżników ogłasza „Zdalny Konkurs Wabienia Drapieżników”

 

 

 

 

 

 Link   https://www.facebook.com/Lowiec.Polski/posts/3006831416270265

   Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych

 

 

 

 

 

 

      Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

 

 

 

                                    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                Myśliwska Paczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

              

 

 

 

                                                                     

                                    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

     Dzisiaj w imieniu Zarządu Okręgowego w Płocku przekazaliśmy potrzebne kosmetyki osobiste dla 56 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku. Otrzymaliśmy od dzieci i Pani dyrektor Agnieszki Turkowskiej piękne podziękowania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Myśliwska paczka

 

      Z dniem 1 grudnia br. Polski Związek Łowiecki rusza z ogólnopolską akcją charytatywną „Myśliwska Paczka”. Jej głównym celem jest pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz osobom indywidualnym. Akcja skierowana jest do myśliwych niezrzeszonych lub zrzeszonych w kołach łowieckich w Polskim Związku Łowieckim. Koła same wybierają placówki, które chcą wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalają listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdują się w paczkach. Jest to akcja bezgotówkowa! Beneficjentami są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów i od tego roku osoby indywidualne, które potrzebują wsparcia. 

   Zachęcamy do wzięcia udziału w tej charytatywnej akcji. Prosimy Koła Łowieckie, które włączą się w akcję do składania sprawozdań do ZO PZŁ  w Płocku zgodnie z regulaminem.
 

REGULAMIN AKCJI 2020 r

 

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                   Komunikat

 

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i mając na celu zminimalizowanie narażenia ludzi na zarażenie koronawirusem (COVID-19), mogące skutkować ciężkimi powikłaniami, zagrażającymi życiu, mając jednocześnie na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania biura, ulega zmianie organizacja pracy w ZO PZŁ w Płocku.

 

Biuro czynne będzie dwa dni w tygodniu w środę od godz. 9.00 do 17.00 oraz w piątek od godz. 9.00 do 15.00

W pozostałe dni wwszystkie sprawy załatwiane będą drogą e-mailową:

                             sekretariat: zo.plock@pzlow.pl

                   księgowość: zo.finanse_plock@pzlow.pl

                                       

Dołożymy wszelkich starań aby sprawy dotyczące Kół Łowieckich oraz  wszystkich członków PZŁ były załatwiane bez zbędnej zwłoki.

2. Informujemy, że termin oceny sarn rogaczy zostaje przesunięty do odwołania.

O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować Koleżanki i Kolegów.

 

                                         tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                           Składki na Zrzeszenie PZŁ

 

                 Zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  składka członkowska
             na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 wynosi:
      – składka normalna – 403 zł.
            – ulgowa                    – 223 zł
Składka  ulgowa przysługuje:
      – młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub
studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 roku;
      – myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. 133 zł.
Zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego.
    Równocześnie z wpłatą koła łowieckie sporządzają imienną listę wszystkich macierzystych członków koła z adresami oraz wysokością wpłaty i przekazują do właściwego zarządu okręgowego. W przypadku braku listy nie będzie możliwe zaksięgowanie składki, a tym samym przedłużenie ważności legitymacji.
Z uwagi na krótki okres ubezpieczenia myśliwych uprzejmie prosimy koła o wpłaty składek do 20 grudnia br.
        Przypominamy, że  składki  na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków PEKAO SA, zwolnione są od kosztów prowizji  bankowej, niezależnie od tego czy są to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie obowiązuje na terenie Okręgu płockiego.
 

   

                                            tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                                                

                                                          

                                      Ogólnopolski konkurs z okazji Dnia Dziecka.

 


 

Polski Związek Łowiecki ogłosił konkurs z okazji Dnia Dziecka.  Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

  O JEŻU CO NIE ŚPI NOCĄ-bajka na konkurs

 


 

Link do konkursu:


https://www.pzlow.pl/uwaga-konkurs-z-okazji-dnia-dziecka/


https://www.facebook.com/PZ%C5%81-Polski-Zwi%C4%85zek-%C5%81owiecki-223436214384778

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b 

 

        Oferty polowań komercyjnych dla myśliwych krajowych

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b  

                                                                                                       

Koleżanki i Koledzy!

Wybuch pandemii SARS-CoV-2 spowodował i nadal powoduje negatywne skutki społeczne i gospodarcze, które również obejmują działalność kół Łowieckich. Informacje uzyskane od Zarządów Koł Łowieckich naszego Okręgu potwierdziły tylko moją wiedzę, że  najbardziej negatywnym skutkiem pandemii są drastycznie niskie ceny zwierzyny. Kolejnym problemem dla kół, mającym również wpływ na finanse jest brak możliwości organizacji polowań komercyjnych dla zagranicznych myśliwych. Mimo bardzo ograniczonych możliwości wpływu na wyżej wymienione problemy Zarząd Okręgowy w Płocku postanowił podjąć działania, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji.

1. Zwolnienie z czynszu dzierżawnego. ZO PZŁ wystąpił do RDLP w Łodzi, Starosty Płockiego, Starosty Gostynińskiego, Starosty Sierpeckiego i Starosty Kutnowskiego o rozpatrzenie możliwości zwolnienia kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie z opłaty czynszu dzierżawnego ze względu na trudną sytuację spowodowaną następstwami koronawirusa.
2. Sprzedaż bezpośrednia. Rozpropagowanie i zachęcenie kół do wprowadzenia sprzedaży bezpośredniej oskórowanych bądź nieoskórowanych tusz zwierzyny pozyskanych w obwodach łowieckich jako alternatywę dla sprzedaży w skupach zwierzyny (szczegółowa instrukcja GIW w załączeniu).  
Sprzedaż bezpośrednia jest najprostszą formą legalnej sprzedaży tusz przez koło łowieckie, końcowym konsumentom. Może być prowadzona osobom – konsumentom końcowym i zakładom detalicznym zaopatrującym konsumenta. Wymaga jednak spełnienia wymagań:
a) wydzielonego pomieszczenia z urządzeniami sanitarnymi
b) dla tusz zwierzyny spełnienia wymogu przechowywania w temp. min 7 st.C
c) spełnienia wymagań sanitarnych
Dużym jednak ułatwieniem jest to, że taka sprzedaż podlega tylko pod powiatowe inspektoraty weterynarii (rejestracja, kontrola).
3. Sprzedaż polowań komercyjnych myśliwym krajowym. W sytuacji braku możliwości organizacji polowań „dewizowych” sprzedaż polowań myśliwym krajowym da możliwość większego przychodu niż z samej sprzedaży tusz. ZO PZŁ prosi zainteresowane koła o przesyłanie do ZO PZŁ ofert zawierających:
a) gatunek/gatunki, oferowanej zwierzyny
b) liczbę do pozyskania
c) ewentualnie oferowaną cenę
d) dane osoby do kontaktu
Oferty będą umieszczane na stronie internetowej a do myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich dotrze indywidualna informacja.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
Marek Zaborowski
Łowczy Okręgowy PZŁ w Płocku

 

                                              Sprzedaż bezpośrednia – informacja

 

                                         tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                     

Informacja w sprawie odstrzału sanitarnego:

https://www.pzlow.pl/odstrzal-sanitarny-istotnym-powodem-do-opuszczania-domu/

 

Informacja w sprawie kadencji Zarządów Kół a pandemia koronawirusa:

https://www.pzlow.pl/koniec-kadencji-zarzadow-kol-a-pandemia-koronawirusa/

 

 

                 Zmiana organizacji pracy biura ZO PZŁ w Płocku

 

        Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku informuje, że w związku z panującą sytuacją
epidemiologiczną, wynikającą z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 ulega zmianie organizacja pracy biura ZO PZŁ w Płocku:
 
 
       Ogranicza się kontakt osobisty z biurem ZO, sprawy załatwiane będą tylko drogą e-mailową:
 

                                              sekretariat:  zo.plock@pzlow.pl

                                       księgowość: zo.finanse_plock@pzlow.pl

                                                    

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku informuje, że z dniem 20 marca br. siedziba Zarządu została przeniesiona na ul.H.A.Gradowskiego 5.
Adres do korespondencji:

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
ul. H.A. Gradowskiego 5
09-402 Płock

 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                              

 

                                         tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

             Powołanie Łowczego Krajowego

                    mail  Komunikat Prasowy !

 

   

   W siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego na Nowym Świecie, odbyło się uroczyste powitanie Pawła Lisiaka jako Łowczego Krajowego. Obok przedstawicieli władz związku na uroczystości obecni byli minister Michał Woś, sekretarz stanu, Małgorzata Golińska oraz dyrektor departamentu leśnictwa, Jacek Sagan.

            
 
                     

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                   Akcja "Myśliwska paczka"

 

Koło Łowieckie Krzyżówka  w Sierpcu

    Paczka  dla Fundacji – Odzyskać Radość w Kraszewie.
Organizatorami przekazania paczki świątecznej byli:
Koło Łowieckie "Krzyżówka" w Sierpcu, Agencja MoonTime, oraz pracownicy EDC.

 

 

                         

 

Koło Łowieckie Szarak w Kutnie

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                              Nowy wzór dokumentu dla tuszy dzika w chłodni

   

 

                                            tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                       

                              Obchody Dnia Św. Huberta 2019

 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

                                                

 

                                               

 

                                                                                                                                            RedoGaleria zdjęć                            

 

 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

         Narodowe Centrum Krwi przekazuje  podsumowanie za I półrocze ogólnopolskiej zbiórki krwi prowadzonej przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na hasło „Darz Bór – dasz krew”. Dzięki akcji, od 153 myśliwych Honorowych Dawców Krwi , RCKiK pobrały: 67 504 ml krwi pełnej i 5 600 ml osocza, 500 ml Koncentratu Krwinek Płytkowych.

 

 tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Myśliwi na Dniach Bodzanowa

Sierpień 2019r.

 

 

 Galeria zdjęć

 

 

                                                 tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                                 

                                           Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

 

   W dniu 14 czerwca 2019 roku w Łowcówce Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie odbył się piknik dla uczniów Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Był on kontynuacją lekcji przyrodniczej przeprowadzonej przez myśliwych Adama Kumorowskiego i Łukasza Borkowskiego w szkole w miesiącu lutym tego roku i ogłoszonego konkursu plastycznego na temat „Moje spotkania z dziką zwierzyną”.

Frekwencja dopisała. Trzydzieścioro dwoje uczniów klas IV – VIII wraz z wychowawcami i dyrektorem szkoły przybyło do lasu w Psurzu około godziny 9:00, gdzie zostali przywitani przez myśliwych.

     Program dnia był rozbudowany i obejmował: prelekcję na temat tropów pozostawianych przez zwierzynę (hasło przewodnie „Sprawdź kto odwiedza twój ogród i pole”), rozstrzygnięcie konkursu plastycznego połączone z wręczeniem nagród, drugie śniadanie (ognisko, grill i pieczenie kiełbasek), lekcję przyrodniczą na temat drzew i krzewów, czas wolny na świeżym powietrzu.

     Prelekcję przeprowadził nestor Koła, odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom”, poeta i znawca języka łowieckiego Kolega Jan Jerzy Jóźwiak, a prezentację multimedialną temu towarzyszącą przygotował Kolega Rafał Kaczorkiewicz.

      Odpowiedzialnymi za przygotowanie Łowcówki na przyjęcie dzieci, drugiego śniadania, opiekę nad uczniami, którzy doskonale wywiązali się ze swojego zadania byli: Kolega Andrzej Walczak oraz stażyści Mateusz Walczak i Łukasz Wieczorek. Fotorelację zapewnił sekretarz Koła.

Ze strony Nadleśnictwa Kutno lekcję przyrodniczą „na  żywo” w lesie poprowadził leśnik Andrzej Rutkowski.

Pogoda był wymarzona, humory dopisywały, dzieci z zaciekawieniem i zaangażowaniem wzięły aktywny udział w lekcjach.

      Na konkurs ogłoszony przez Koło wpłynęło czternaście prac plastycznych oraz dwa albumy. Wszystkie pracę cechował bardzo wysoki poziom, staranność wykonania, dbałość o detale. Prace oprócz strony artystycznej zawierały opisy zwierząt oraz ich biotopu. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy VI Julia Antczak, drugie miejsce uczennica klasy IV Zofia Frecikowska, zaś trzecie miejsce uczennica klasy VII Julia Zielińska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pierwsze trzy miejsca premiowane były nagrodami w postaci: książek, pendrive, czapeczek, kubków i przyborów szkolnych. Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymały artykuły szkolne: kredki, linijki, długopisy, karteczki itp. Wyniki konkursu ogłosili i nagrody wręczyli Prezesa Koła Łukasz Borkowski i Łowczy Paweł Gaszewski.

      W trakcie pikniku zapewniono napoje oraz słodki poczęstunek. Piknik zakończył się około godziny 13:00.

W imieniu członków Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie chcieliśmy serdecznie podziękować Pani Dyrektor Szkoły Jolancie Rosół, opiekunom Jolancie Rosół i Agacie Kubiak oraz wszystkim uczniom. Dziękujemy myśliwym i stażystom Koła.

     Posiłek, napoje, słodycze i nagrody książkowe ufundowało Koło Łowieckie „ŁOŚ” w Kutnie ze składek członków. Olbrzymie podziękowania należą się sponsorom: RAFMAR Akumulatory Rafał Kaczorkiewicz w Kutnie,  AGROPOL-POTATO Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, AGROMA POLSAD Sp. z o.o. w Kutnie oraz Łukaszowi Borkowskiemu.

      Na zakończenie pikniku przedstawicie Koła oraz Dyrektor Szkoły zadeklarowali wolę dalszej współpracy. W planach jest organizacja święta patrona szkoły, „zielonej szkoły” oraz budowa ścieżki edukacyjnej.

 

                                     Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                  Stoisko łowieckie na Giełdzie Rolnej w Łącku

 

     W ramach promocji 18 maja br. w Łącku podczas Giełdy Rolniczej Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku zorganizował stoisko łowieckie. Degustację wędlin z dziczyzny zapewniła firma Gobarto S.A. Dużym akcentem łowieckim były występy Zespołu Muzyki Myśliwskiej "Babrzysko". Wśród uczestników Giełdy, stoisko nasze cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Przewodniczący ZO PZŁ odebrał z rąk Starosty Płockiego Mariusza Bieńka puchar za "Najciekawsze stoisko wystawowe".
        Na stoisku gościliśmy Łowczego Krajowego Kol. Alberta Kołodziejskiego z rodziną, organizatorów Giełdy oraz polityków.
 Pieczony dzik był dużą atrakcją i skupił wokół naszego stoiska ogromną ilość zwiedzających.
         Serdecznie dziękujemy za wsparcie Zarządowi Głównemu PZŁ, Kol. Monice Czerwińskiej, Kol. Zbigniewowi Guzankowi, Kol. Pawłowi Dubielakowi i Kol. Waldemarowi Kulczakiewiczowi za uczestnictwo w promowaniu PZŁ oraz pomoc w przygotowaniu stoiska.

 

 

Galeria zdjęć

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                

 

                          Rozporządzenie w sprawie szacowania szkód

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                     

              Protokół odstrzelonego dzika dla PIW w Płocku

 

 

                                          tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                               Afrykański Pomór Świń

 

 

                                           tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                            

                   image-a-36 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
                                                                    Zatwierdzony 27.02.2019r.

 

                                              tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                               Akcja "Myśliwi pomagają"

 

                                          

Koło Łowieckie Szarak Kutno

 

 

 

 

 

Galeria

 

Koło Łowieckie Łoś Kutno

      W dniu 21 grudnia 2018 roku myśliwi Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie odwiedzili Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie przy ulicy Karłowicza. Celem wizyty było przekazanie na rzecz podopiecznych domu upominków świątecznych w ramach organizowanej przez Polski Związek Łowiecki ogólnopolskiej akcji „Myśliwska paczka”.

      Myśliwi w osobach Prezesa Adama Kumorowskiego, Łowczego Pawła Gaszewskiego i Sekretarza Łukasza Borkowskiego przekazali  dzieciom, zakupione za środki Koła, piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną oraz słodycze. W imieniu dzieci prezenty przyjął podopieczny palcówki w obecności Pani Dyrektor Doroty Ćwirko – Godyckiej.

      Przekazując upominek Adam Kumorowski Prezes Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie złożył wszystkim wychowawcom i wychowankom domu – życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku, a także zadeklarował pomoc Koła w zakresie wychowawczym poprzez organizację spotkań i pogadanek na tematy związane z ochroną przyrody oraz zwierzyny dzikiej. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem ze strony dyrekcji.

     W imieniu myśliwych Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor za bardzo życzliwe przyjęcie oraz wyrazić nadzieję, że przekazane upominki przyniosą dzieciom radość oraz przyczynią się do ich prawidłowego rozwoju. 

 

    W dniu 1 lutego 2019 roku myśliwi Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie w osobach Prezesa Adama Kumorowskiego oraz Sekretarza Łukasza Borkowskiego przeprowadzili lekcję przyrodniczą w Szkole Podstawowej imienia Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych (gmina Bedlno). Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Rola dokarmiania zwierząt w okresie zimy”.

      Kolega Łukasz Borkowski oprócz tak ważnej roli troszczenia się o dzikie zwierzęta w zimie opowiadał o historii myślistwa oraz o tradycjach, które się z tym tematem wiążą. Kolega Adam Kumorowski wygłosił prelekcję dotyczącą ptaków drapieżnych.

     Uczniowie dowiedzieli się, że myśliwi to nie tylko osoby polujące na zwierzynę, ale także włączające się we wszelkie akcje służące ochronie przyrody i naturalnemu środowisku, uczestniczą m.in. w akcjach sadzenia lasów, dokarmiania zwierząt, pracy z młodzieżą oraz propagowania wśród niej idei ekologii.

    Uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną wybranych gatunków dzikiej zwierzyny przygotowaną przez myśliwych, a także ciekawe eksponaty zwierząt, które przywieźli ze sobą myśliwi.

    Na ręce Pani Dyrektor Szkoły przekazano tablice edukacyjne oraz ogłoszono konkurs dla dzieci pod tytułem „Moje spotkania z dziką zwierzyną” w formie krótkiego wypracowania pisemnego. Konkurs trwa do końca lutego 2019 roku. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

Galeria

                                                

 

Koło Łowieckie Krzyżówka  Sierpc


 

 

 

Galeria  

 

 

Koło Łowieckie TUR Sierpc

  Darz Bór,

miło nam poinformować iż mieliśmy zaszczyt uczestnictwa w programie „Myśliwska paczka” .

    Dzięki życzliwości oraz ciepłemu przyjęciu przez opiekunów jak i podopiecznych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, udało nam się zrealizować założenia akcji. Nawiązaliśmy kontakt z Panią Dyrektor, która przedstawiła nam listę mile widzianych i potrzebnych do codziennego funkcjonowania PDD rzeczy. W miarę naszych możliwości zrealizowaliśmy zamówione od „Św. Mikołaja” prezenty.      Zarząd Koła przeznaczył na ten cel kwotę ok. 2 tyś. zł, wydatkowaną w całości. Zakupiliśmy markowy sprzęt sportowy w postaci zestawów do tenisa stołowego (paletki, piłki, siatki), czepki i okulary do pływania oraz piłki do gry w piłkę nożną. Oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś słodkiego dla wszystkich podopiecznych. Przygotowaliśmy w tym celu dla Każdego dziecka dużą torbę ze słodyczami. Pragniemy zaznaczyć i podkreślić fakt iż Powiatowy Dom Dzieci znajduje się na terenie jednego z dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich.

    W czasie spotkania zaprosiliśmy Panią Dyrektor i młodzież do nawiązania z naszym Kołem bliższego kontaktu. Mamy tu na uwadze możliwość korzystania podopiecznych PDD z naszego domku myśliwskiego „OSTOJA U BRODY”  w lesie.

Jest nam bardzo miło iż nasze działania obecne jak i dawniejsze zostały docenione na oficjalnym profilu pod adresem:

https://www.facebook.com/domdzieciszczutowo/posts/1279264718887501

jak i na stronie internetowej http://domdzieciszczutowo.pl/

 

 

 

Galeria  

 

Koło Łowieckie Petroponowa

 

 

 

 

 

  Galeria

   

                                                   

                                                   tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                                 

                      Jubileusz 95-lecia PZŁ w Okręgu płockim

        28 października br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 95-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.
Tradycyjnie już członkowie kół łowieckich wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotkali się o godz. 12.30 w kościele N. M. P. Królowej Polski  w Płocku na Mszy Świętej Hubertowskiej, koncelebrowanej przez Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ks. Prałata Jana Dobrodzieja z Kutna.
 Część oficjalna obchodów odbyła się w sali budynku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą poprowadziła Koleżanka Karolina Guziak. Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski powitał zgromadzonych myśliwych oraz zaproszonych gości. Serdecznie podziękował za udział w obchodach Jubileuszowych pocztom sztandarowym z Kół Łowieckich i Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim oraz sokolników.
            Następnie przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej. Po przemówieniach okolicznościowych i odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń, Wiceprezes ORŁ Stanisław Guziak wspólnie z Łowczym Okręgowym Markiem Zaborowskim wręczyli odznaczenia łowieckie 33 zasłużonych myśliwych. W imieniu odznaczonych głos zabrał Kolega Kazimierz Ciążela – uhonorowany Medalem Świętego Huberta.
            Podczas obchodów, wręczono nagrodę ufundowaną przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku, za zajęcie I miejsca w Konkursie Łowca Polskiego "Ożywić Pola" Nagrodę odebrała Pani Dyrektor Jaonna Bojanowska ze Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim.
            Uroczystość zakończyła się biesiadą myśliwską. Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.
            Kol. Waldemar Kulczakiewicz podarował dziki na naszą biesiadę a przyrządził je dla Kol. Sławomir Czachorowski. W napoje zabezpieczył nas Kol. Grzegorz Piotrowski.
            Zwieńczeniem biesiady myśliwskiej był przepyszny tort Jubileuszowy wykonany przez naszego Kolegę Zbigniewa Guzanka. Wszystkim Kolegom raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu naszej uroczystości.
 
 

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                                   

                                                                                           

 

                          Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku
 
 

                           1. Komunikat

                       2. Komunikat

 

                                                tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                                                                                                                                               

                                       KOŁA ŁOWIECKIE  DBAJĄ O NASZĄ HISTORIĘ

 

         "Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!" 23 czerwca w Cybulinie, na terenie zabudowań pofolwarcznych miała miejsce uroczystość poświęcenia odnowionej przez myśliwych z Koła Łowieckiego WISŁA, figury przydrożnej wzniesionej na cześć POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 roku. Podczas wydarzenia pan Kazimierz Czajkowski – Członek Zarządu Koła zaprezentował krótki rys historyczny o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach.            Na cokole figury ustawiono wizerunki: Matki Boskiej, św. Huberta, św. Antoniego i św. Michała Archanioła, osłonięte kopertowym daszkiem, na zwieńczeniu którego znajduje się niewielkich rozmiarów, dobrze zachowana chorągiew na krzyżu z datą 1864. Wójt Gminy Bodzanów – Jerzy Staniszewski podkreślił znaczenie uroczystości wskazując, że odbywa się w roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 155 rocznicy wybuchu powstania. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Kół Łowieckich WISŁA, DANIEL, KNIAŹ, członkowie Koła Łowieckiego św. HUBERTA, Wójt Gminy Bodzanów, dyrektor Muzeum Wisły w Wyszogrodzie – Zdzisław Leszczyński, sołtysi i mieszkańcy gminy. Święcenia dokonał ks. kanonik Tomasz Mazurowski – proboszcz parafii PW NMP w Bodzanowie.

 

 Galeria zdjęć

 

 

                                               tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

 

                                                                    Odstrzał Sanitarny

                

        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b 

 

                       Wniosek o sfinansowanie zakupu chłodni dla kół

 

                                         Informacja ogólna    

                                         Wniosek o przyznanie chłodni  

                                         Umowa użyczenia 

 

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b 

 

                                   

                                  Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

                                                 zwierząt łownych w Polsce


 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

                          Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie 2018

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

 

                              Msza Święta Hubertowska i Koncert Kolęd

 

            95 lat istnienia Polskiego Związku Łowieckiego jest „udziałem w budowie ojczystego i niepodległego domu”. Od tylu lat dbacie o kulturę myśliwską w Polsce. Przypominacie te tradycje i je kultywujecie, za to wam dziękuję, na początku szczególnego roku jubileuszowego 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bo macie w tym swój udział – mówił J.E. Ks. Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki celebrujący Mszę Świętą Hubertowską w dniu 10 stycznia b.r. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia N.M.P. w Płocku.     

            Sokolnicy, licznie zgromadzone poczty sztandarowe kół Okręgu płockiego, sztandar ORŁ w Płocku oraz sztandar historyczny Płockiego Towarzystwa Racyonalnego Polowania wypełniły nawę główną płockiej Katedry. Po zakończeniu Mszy Świętej licznie zgromadzeni płocczanie uczestniczyli w Koncercie Kolęd w wykonaniu  Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod batutą wirtuoza trąbki Mieczysława Leśniczaka z solistą Sławomirem Olgierdem Krammem. Gromkie brawa i owacja na stojąco były podziękowaniem za piękny, pełen emocji i duchowych doznań koncert.

       Msza Święta Hubertowska i Koncert Kolęd został zorganizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku z okazji roku jubileuszowego: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

                                   RedoZdjęcia foto

 

 

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                          Obchody Dnia Św. Huberta 2017

 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

                                                

 

                                                  RedoGaleria zdjęć                            

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                            

             MYŚLIWI PRZEKAZALI STRAŻAKOM SPRZĘT NIEZBĘDNY DO UPRZĄTANIA

                                                  ZNISZCZEŃ PO NAWAŁNICY

 

Myśliwi od pierwszych dni po nawałnicy ruszyli z pomocą poszkodowanym.
Zorganizowano wiele akcji w tym zakup pilarek, które posłużą do uprzątania
zniszczonych terenów. Sprzęt został przekazany dzięki wsparciu zarządów
okręgowych PZŁ oraz Zarządu Głównego – na miejscu przedsięwzięcie
koordynowała Przewodnicząca Komisji Promocji NRŁ Aleksandra Szulc. W
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyło się przekazanie 65
pilarek Stihl, prawie 200 dodatkowych łańcuchów i 450l oleju Stihl (w sumie
przekazano 80 pilarek, z których cześć trafiła do poszkodowanych w minionym
tygodniu). Myśliwi przekazali strażakom sprzęt na kwotę ponad 100 000 zł w
obecności Pawła Sałka Wiceministra Środowiska -który podkreślał

zaangażowanie myśliwych pomoc poszkodowanym, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, nadbryg. Janusz Halak Komendanta PSP województwa
kujawsko-pomorskiego, komendantów OSP z najbardziej zniszczonych terenów
oraz przedstawicieli myśliwych. Podczas przekazania obecnych było ponad 150
strażaków-myśliwi pomogli kilkudziesięciu gminom.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku przekazał środki na zakup 2 pilarek Stihl.

                         

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

 

Próby Polowe Wyżłów i Psów Małych Ras Myśliwskich

 

         W dniu 13 maja 2017 roku odbyły się kolejne już Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Komisję Kynologiczną działającą przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Płocku.

         Próby odbyły się na terenie obwodu Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 120 „SOKÓŁ” w Gąbinie.

         Na zbiórce stawiły się 23 trzy psy z przewodnikami ( 21 wyżłów oraz 2 psy małych ras myśliwskich ) oraz korona, w postaci rodzin, znajomych uczestników, stażystów oraz sympatyków kynologii.

Kolumną samochodów udaliśmy się na przyleśną polanę gdzie urządzone było biuro imprezy.

         Po wysłuchaniu sygnału zagranego na rogu myśliwskim oficjalnie rozpoczęły się Próby. Uroczystość otworzył Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Stanisław Guziak, który przywitał wszystkich uczestników. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Kynologicznej, który przywitał przedstawicieli Okręgowej Rady Łowieckiej, liczne grono uczestników, pracowników ZO PZŁ Płock, stażystów oraz przedstawił sędziów: Koleżankę  Joannę Bykowską oraz Kolegę Wojciecha Rosiewicza. Następnie przekazał głos Kol. Rosiewiczowi, który był Sędzią Głównym podczas imprezy. Omówione zostały zasady uczestnictwa oraz przebieg poszczególnych konkurencji.

         Po odprawie wszyscy udaliśmy się na pobliską łąkę gdzie sprawdzona została reakcja psów na strzał z broni myśliwskiej, a następnie skłonność do pracy w wodzie. Słoneczna pogoda umilała każdemu oczekiwanie na swoją kolej, a liczna korona oraz liczba uczestników sprawiała, że oczekiwania upływały na dyskusjach – jak to bywa na takich uroczystościach – głównie o psach myśliwskich i łowiectwie. Po tych konkurencjach, wszyscy przejechali „ w pole” gdzie ocenie poddane zostały kolejne cechy wrodzone psów.

         Po sprawnym przeprowadzeniu prób i ocenie psów wszyscy ponownie spotkaliśmy się w miejscu rozpoczęcia prób, gdzie oczekiwaliśmy na podliczenie punktacji oraz ustalenie lokat poszczególnych psów. Tutaj najcięższa praca należała do zespołu sędziowskiego. Uczestnicy oraz korona była już „po” , emocje opadły, a dyskusje w dalszym ciągu dotyczyły głównie psów, polowań oraz Koła na terenie którego gościliśmy. Wszyscy uczestnicy uzupełniali kalorie kiełbaskami i myśliwskim bigosem oraz słodkościami. Kierowcy musieli zadowolić się kawą, herbatą lub zimnymi napojami, natomiast pozostali mieli możliwość pokosztować wyśmienitych nalewek serwowanych przez Kol. Stanisława Guziaka, Prezesa Koła na terenie którego gościliśmy.

         Po podliczeniu punktacji i ustaleniu lokat potwierdziły się nasze obserwacje, że poziom prób był bardzo wysoki – 17 psów uzyskało dyplomy, w tym 15 w grupie wyżłów oraz 2 dla psów myśliwskich małych ras.

W grupie wyżłów 11 dyplomów było pierwszego stopnia oraz po dwa drugiego i trzeciego stopnia.

W tej grupie zwyciężyła z maksymalną liczbą punktów DAIWA Bukowa Ostoja – wyżeł niemiecki szorstkowłosy, będący własnością Kol. Sylwestra Chęcińskiego, drugą lokatę również z maksymalną liczbą punktów uzyskała ZOE Kajminia wyżeł niemiecki krótkowłosy należący do Kol. Krzysztofa Wydmucha, a trzecią lokatę również wyżeł niemiecki krótkowłosy HANA Zwoleńska Ostoja należący do Kol. Aleksandry Przyłuckiej.

W małych psach przyznano dwa dyplomy I stopnia.

Zwyciężył walijski springer spaniel – PRECIOUS AND LOYAL PICTURE IT Koleżanki Kol. Haliny Rosoł, drugą lokatę zajął płochacz niemiecki GROT z Potockiego Matecznika  – właściel Marek Rzewnicki.

Najlepsze psy poza dyplomami uzyskały pamiątkowe puchary i nagrody.

Po wręczeniu pucharów Kol. Stanisław Guziak wiceprezes ORŁ zamknął oficjalną część imprezy.

         Podsumowując był to bardzo udany dzień począwszy od zagwarantowanej pogody, doskonale zorganizowanemu i sprawnemu składowi sędziowskiemu, rekordowej liczby uczestników, pysznemu jedzeniu i nalewkach, a pochlebne opinie uczestników na temat organizatorów oraz gościnności myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 120 „Sokół” w Gąbinie pozwalają oczekiwać, że dla wielu z uczestników było to nie ostatnie spotkanie na próbach pracy psów myśliwskich organizowanych przez ZO PZŁ w Płocku.

Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia !!!

                                                             Przewodniczący Komisji Kynologicznej

                                                                            Tomasz Guziak

         Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku niniejszym składa serdeczne podziękowania Zarządowi Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 120 „Sokół” w Gąbinie za bardzo dobre przygotowanie dzierżawionego terenu. Podziękowania powyższe przekazujemy na ręce Prezesa Koła Kol. Stanisława Guziaka.

 

  RedoGaleria zdjęć              

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                             Obchody Dnia Św. Huberta 2016

 

img_7277 

     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października, w Okręgu płockim, obchodziliśmy dzień naszego patrona św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 12.30, w Kościele pod wezwaniem N.M.P.K.P. parafii Św. Wojciecha w Płocku. We Mszy Św. uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, liczne poczty sztandarowe, sokolnicy, parafianie i zaproszeni goście.

                                                           RedoGaleria zdjęć                               

      tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                           

IV Hubertus Gostyniński

   dsc_0140 5 listopada  koła łowieckie : Bażant w Gostyninie, Brzask w Warszawie, Łoś w Gostyninie, Nr. 36 przy KPRM w Warszawie, WKŁ 308 w Warszawie, WKŁ 328 Trop w Warszawie wspólnie obchodziły święto naszego patrona Św. Huberta. Wspólne polowanie poprzedziła Msza Święta Hubertowska w Kościele pw Św. Kazimierza w Lucieniu. Podczas odprawy odbyła się ceremonia ślubowania myśliwych, którzy w tym roku wstąpili w nasze szeregi. Następnie odbyły się łowy  w gostynińskich lasach. Po polowaniu odbyło się poświęcenie wiaty wybudowanej przez Nadleśnictwo Gostynin. Podczas uroczystego pokotu wyróżniono Króla i Vice Królów polowania. Obchody zakończyła biesiada myśliwska.  Inicjatorem wspólnych obchodów jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

  RedoGaleria zdjęć

  

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS WĘGROWSKI

 zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-019     W dniach 22-23 października br. na Zamku w Liwie oraz Węgrowie odbyły się uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców – Św. Huberta. Organizatorami obchodów był Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, natomiast Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął spotkanie patronatem honorowym. Pierwszy dzień uczczono wielkimi łowami, w których udział wzięło 455 myśliwych. Niedzielne uroczystości rozpoczęto paradą Św. Huberta z udziałem jazdy konnej, wojska oraz blisko 100 sztandarów jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także związków zawodowych rolników "Solidarność". Ponadto w paradzie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, myśliwi, leśnicy, jeźdźcy, a także rolnicy podkreślając współpracę i wsparcie dla myśliwych. Parada przeszła z Rynku w Węgrowie na węgrowskie błonia, gdzie odbyły się główne uroczystości. Inauguracją spotkania była Hubertowska Msza Św. z udziałem kilku tysięcy osób. Po Mszy Św. odbyły się między innymi pokazy kulinarne, sokolnicze, kynologiczne, a także koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego. W ogólnopolskich obchodach dnia Św. Huberta wzięło udział wielu Gości w tym: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko (patron honorowy), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp. Tadeusz Pikus, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Łowczy Krajowy Lech Bloch, Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Chróścikowski, posłowie i senatorowie, władze samorządowe, przedstawiciele policji i wojska.zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-528

         Prof. dr hab. Jan Szyszko w swoim przemówieniu podkreślał, że „Działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej”, a także zaznaczył, że „Łowiectwo jest pasją, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi. Zadaniem myśliwych jest utrzymanie równowagi wśród zwierząt, aby żadne z nich nie wyginęło, ale także nie zagrażało rolnikom”
W swoich przemówieniach podkreślano, rolę łowiectwa w pielęgnowaniu bioróżnorodności „Trwale zrównoważona gospodarka leśna pielęgnuje różnorodność biologiczną, co wciąż udowadniamy ponad wszelką wątpliwość i wbrew niektórym opiniom – powiedział Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

         zolomza-2016-hubertus-w-wegrowie-478Natomiast Łowczy Krajowy Lech Bloch podkreślił, że „Najważniejszym dla nas (myśliwych) wyzwaniem na chwilę obecną jest obrona polskiego, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie eksploatacyjny modelu łowiectwa

                     RedoGaleria zdjęć

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

                                                                                                                         

                Sierpecki  „TUR” świętował Jubileusz  50 lat

 

dsc-2   Koło Łowieckie „TUR” w Sierpcu obchodzi pięćdziesiątą rocznicę powstania. Jego utworzenie w 1966 roku, to głównie zasługa ówczesnego posła na Sejm, lekarza weterynarii Antoniego Jankowskiego.
 Koło gospodaruje na dwóch obwodach o łącznej powierzchni około 10 tysięcy hektarów, liczymy obecnie  27 członków i siedmioro kandydatów.
Pośród kandydatów szlify łowieckie odbierają dwie przyszłe Diany Emilia Pruchno i Paulina Pruchno, córki Prezesa koła.
Posiadamy w Dąbkowej Parowie w środku szczutowskich lasów, własną posesję zwaną „Ostoja u Brody”. Jesteśmy właścicielem samochodu osobowego „busa” zdolnego do przewożenia 10 osób i ładunku. Uprawiamy 12 ha ziemi w tym 6 ha własne grunty.
Zarząd stanowią: Witold Pruchno – prezes, Jerzy Gajewski – łowczy, Mirosław Górzyński – sekretarz i Mariusz Chęciński – skarbnik.
Okrągła rocznica istnienia była okazją do uroczystego spotkania, Mszy świętej w intencji pomyślności myśliwych i ich rodzin, wręczenia odznaczeń, biesiady, zabawy, a przede wszystkim przekazania i wyświęcenia sztandaru.
 Po wyświęceniu, sztandar został udekorowany Złotą Odznaką Zasługi Łowieckiej przyznaną Kołu Łowieckiemu „TUR” za wzorową gospodarkę.
W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli oficjalni goście: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Stokłosa, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Zaborowski, wójtowie gmin Sierpc i Szczytowo  Krzysztof  Korpoliński i Andrzej Twardowski.
 Nadleśnictwo Płock reprezentował Adam Iller. Obecne były delegacje sąsiednich kół łowieckich, które wystąpiły pod swoimi sztandarami, oraz zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Skrwilno. W trakcie uroczystości pasowano trzech młodych myśliwych, którzy odbyli roczny staż i zdali egzaminy oraz wręczono dzienniczki siedmiu kandydatom na adeptów sztuki łowieckiej.
Ogromny bukiet kwiatów otrzymała Anna Pruchno – żona Prezesa, z podziękowaniami dla wszystkich kobiet, które sympatyzują, uczestniczą i tolerują myśliwskie pasje, realizowane często kosztem pozostałych członków rodziny.
Członkowie koła „TUR” na tę uroczystość ubrani byli w nowe, prosto od krawca, regulaminowe mundury. Dla licznie przybyłych/ ponad 160 osób/ członków rodzin, zaproszonych gości i przyjaciół przygotowano rozmaite atrakcje: koncert muzyki myśliwskiej, wystawę trofeów we wnętrzu domku, jazdę konną dla dzieci i dorosłych, animacje i malowanie twarzy dzieciom. Konkursy wiedzy łowieckiej obejmowały: rozpoznawania głosów ptaków, ogólną wiedzę przyrodniczą i łowiecką. Biesiada była niezwykle urozmaicona, bogata w smakowite jadło, a jej ukoronowaniem był pieczony w całości dzik z kaszą gryczaną oraz wielki tort.
Przy muzyce biesiadnej bawiliśmy się długo w noc.
 
                       Witold Pruchno
 

Redo Galeria zdjęć

 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Mistrzostwa Krajowe DIAN

 

20160612_083251     W dniach 11 i 12 czerwca br. na strzelnicy w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Krajowe DIAN.Okręg płocki reprezentowały trzy piękne Panie Agnieszka Wojciechowska, Edyta Kryska i Ania Rębowska. Nasza reprezentacja Pań zdobyła 24 miejsce. 
    Biorąc pod uwagę to, że Panie dopiero rozpoczynają swoją karierę strzelecką, uzyskane lokaty oceniamy jako sukces.
Życzymy siły i wytrwałości w osiąganiu coraz lepszych wyników.

                                      Gratulujemy!!!DSC_0038A

                                                         Redo    Galeria zdjęć

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                      VIII Jarmark Tumski  2016                                       

 

 

 IMG_7     Stało się już płocką  tradycją, iż w pierwszych dniach  czerwca, od piątku do niedzieli odbywa się 3-dniowy Jarmark Tumski, gromadzący wiele osób, zainteresowanych  dorobkiem kulturowym regionu Mazowieckiego. Na tej  jednej z ważniejszych imprez organizowanych w Płocku, nie mogło zabraknąć myśliwych. Na naszym stoisku prezentowaliśmy dorobek płockich myśliwych, prezentowaliśmy także możliwości edukacyjne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej w Karolewie, oraz  Zespoły  Muzyki Myśliwskiej. IMG_5

       Po  raz kolejny na Jarmarku gościły Diany ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Nasze koleżanki przygotowały wiele tradycyjnych specjałów  oraz ciekawostek myśliwskich, a dla dzieci czekały, łamigłówki i zagadki nagradzane słodyczami, oraz różnego rodzaju kolorowankami.

 

 

Redo Galeria zdjęć

 
 
    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b   

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich

 

       IMG_0046 A W dniach 16 -17 stycznia b.r. w auli płockiej Fili Politechniki Warszawskiej przy ulicy Jachowicza 2 w Płocku odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyroda i biologia oraz myśliwych współpracujących ze szkołami.

         Wykłady odbyły się w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” i były prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z podstawą programową bioróżnorodności. Podczas wykładów wskazano sposoby przekazywania  wiedzy podczas zajęć klasowych i terenowych z uwzględnieniem udziału myśliwych, przedstawiono przykładowe konspekty  lekcji, zaprezentowano działalność edukacyjną PZŁ i współpracę ze szkołami, omówiono praktyczne zastosowanie przekazanych materiałów edukacyjnych.IMG_0061 A

         Rozmowy kuluarowe podczas przerwy obiadowej czy kawowej sprzyjały zacieśnieniu współpracy nauczycieli z myśliwymi. Zaplanowano wiele spotkań na lekcjach oraz wspólne wyjazdy na naszą ścieżkę edukacyjną na Strzelnicy Myśliwskiej w Karolewie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów  otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa. 

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

              Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku

         W dniu 19 października 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 45 rocznicy powstania Koła połączone z poświęceniem i oddaniem do użytku nowej kwatery myśliwskiej w Siemiątkowie Rogalach. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej polowej celebrowanej przez kapelana myśliwych Okręgu płockiego ks. kanonika Jerzego Ławickiego. Poświęcenia kwatery dokonali wspólnie ksiądz kapelan i proboszcz parafii Siemiątkowo ks. kanonik Marian Matusiak.
       Następnie Prezes Koła Witold Różycki powitał przybyłych gości i przedstawił pokrótce historię Koła. W imieniu Zarządu Koła nagrodził Kolegów którzy włożyli największy wkład pracy w remont kwatery myśliwskiej. Dyplomy i drobne upominki otrzymali: Wojciech Pilewski, Jan Guzanek, Andrzej Fila, Marek Tarka i Mariusz Dobrzeniecki.
Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych gości. A naszą imprezę uświetnili swoją obecnością:
– Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
– Pan Grzegorz Wróblewski,
– Wójt Gminy Siemiątkowo Pan Piotr Kostrzewski,
– Sekretarz gminy Siemiątkowo Pan Mirosław Różański,
– władze myśliwskie z Ciechanowa w osobie Kol. Jana Mączewskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– władze myśliwskie z Płocka Kol. Marek Zaborowski Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Kol. Tadeusz Stokłosa  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
– Prezes Koła Łowieckiego TROP z Płocka,
– Sekretarz Koła Łowieckiego LEŚNIK z Płocka,
– Koledzy myśliwi z Kół: ŻURAW w Płocku, ŚW. HUBERT w Płocku,
– SOKÓŁ w Ciechanowie, LEW w Sierpcu,
– byli właściciele, sąsiedzi oraz budowniczowie kwatery,
– byli i obecni członkowie Koła.
        W imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich Medale Zasługi Łowieckiej wręczyli: Prezes ORŁ w Płocku Kol. Tadeusz Stokłosa, Prezes ORŁ w Ciechanowie Kol. Jan Mączyński oraz Łowczy Okręgowy Kol. Marek Zaborowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Waldemarowi Kulczakiewiczowi i Kol. Witoldowi Różyckiemu.  
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej wręczono: Kol. Andrzejowi Fila i Kol. Zdzisławowi Michalskiemu.  
      Po części oficjalnej miała miejsce biesiada myśliwska, podczas której nie zabrakło pieczonego dzika i wędlin z dziczyzny. Każdy z przybyłych gości oraz członków Koła otrzymał okolicznościową pamiątkę. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

               DSC_5572DSC_5551DSC_5582

                                                                Galeria zdjęć

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie

 

    DSC_0001W dniu 11 września 2015 roku odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kutnie, w trakcie której poświęcono, ufundowany przez Koło, fresk św. Huberta patrona myśliwych.

            Uroczystości kontynuowane były w sali bankietowej PAOLA w Gołębiewie Nowym. Gości przywitał Prezes Adam Kumorowski. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz: Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Płocku, powiatu kutnowskiego, miasta i gminy Kutno, gminy Krzyżanów, Nadleśnictwa Kutno, Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych i Gimnazjum w Krzyżanowie, sąsiednich kół łowieckich, a nadto zaproszeni goście oraz myśliwi wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie obchodów dokonano odznaczenia Koła oraz myśliwych Pawła Gaszewskiego i Bogdana Przychodzeń Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Przybyli goście złożyli życzenia oraz przekazali upominki. Na zakończenie obchodów uczniowie SP w Kaszewach Dwornych wystawili humorystyczne przedstawienie artystyczne na temat myśliwych. Uroczystości zakończyły się biesiadą myśliwską. Jubileusz uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku im. M. Kamińskiego.DSC_0042

            Obchody jubileuszu Koła Łowickiego „Łoś” w Kutnie połączono z konkursem plastycznym zorganizowanym dla uczniów SP w Kaszewach Dwornych oraz wydaniem publikacji jubileuszowej, będącej kroniką historii oraz przedstawiającą aktualne wydarzenia z życia Koła.

Kutno, dnia 17 września 2015 roku

 

Łukasz Borkowski

Sekretarz Koła Łowieckiego

„ŁOŚ” w Kutnie

Galeria zdjęć

 

  tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

90-lat PZŁ – uroczystości Okręgowe w Płocku

 

1B     15 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu płockim.

Podczas uroczystej Mszy Św. w kościele N. M. P. Królowej Polski w Płocku, celebrowanej  przez Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego z udziałem Ks. Prałata Jana Dobrodzieja, Ks. Kanonika Romana Bagińskiego oraz Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej.

     W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych Gości,1D wśród których byli parlamentarzyści, prof. Zygmunt Jasiński – członek Zarządu Głównego PZŁ, Starostowie, Nadleśniczowie, oraz Koledzy myśliwi.  
    Podczas Mszy Świętej oraz w części oficjalnej obchodów uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez Koła Łowieckie, oraz sokolnicy ze swoimi pięknymi sokołami.
Kolejną częścią uroczystości, na  terenie Domu Technika, była część oficjalna, którą otworzył Przewodniczący ZO PZŁ Marek Zaborowski. Powitał zaproszonych gości, przypomniał historię łowiectwa na ziemi płockiej, a po odczytaniu decyzji Kapituły Odznaczeń prof. Zygmunt Jasiński wspólnie z Prezesem ORŁ Tadeuszem Stokłosą, wręczyli odznaczenia łowieckie.1C
   Odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej 25-ciu zasłużonych myśliwych oraz 4 myśliwych uhonorowano medalami za 50 lat członkostwa w PZŁ.Po wystąpieniach zaproszonych gości, odczytaniu listów gratulacyjnych, rozpoczęła się biesiada myśliwska, która zakończyła uroczystości.Obchodom jubileuszowym w Płocku towarzyszył Zespół Muzyki Myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.

   

           *Galeria  zdjęć*

                        tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b                 

      

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących  uzyskała status organizacji pożytku publicznego

      

 

 

                       

    tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

logo_nazwa_pl
 
  ,,Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy w wybranych obwodach  łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ województwa mazowieckiego”  w latach 2012 – 2013 dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Budowa  ścieżki  edukacyjno- przyrodniczej  w  Karolewie, Gm. Nowy  Duninów  dofinansowana  przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w  Warszawie, w  formie  dotacji, w  kwocie  19.000,00 zł "

                   

  

 

  ,,Program aktywnego ratowania  gatunku poprzez reintrodukcję    kuropatwy i bażanta w obwodach   łowieckich płockiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.000,00 zł.”

 

       

tyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 btyui-150x150 b

             

   Z O  PZŁ Płock

  Aktualizacja  strony 10.09.2021r.

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« lipiec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Pogodynka
OSTOJA TVP 2.
Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny „OSTOJA”, począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany jest o godzinie 10.15 na kanale TVP 2.